Galaťanům 4:1–31

  • Už nejsme otroci, ale synové (1–7)

  • Pavel se o Galaťany bojí (8–20)

  • Hagar a Sára představují dvě smlouvy (21–31)

    • „Jeruzalém nahoře je svobodný a on je naše matka“ (26)

4  Říkám, že dokud je dědic dítětem, v ničem se neliší od otroka, přestože je pánem všeho.  Až do dne, který předem stanovil jeho otec, podléhá poručníkům a správcům.  Podobně i nás, když jsme byli dětmi, zotročovaly základní principy tohoto světa.+  Ale když se naplnil stanovený čas, Bůh poslal svého Syna, který se narodil z ženy+ a byl pod Zákonem,+  aby vykoupil ty pod Zákonem,+ a my tak mohli být přijati za syny.+  A protože jste synové, Bůh poslal ducha+ svého Syna do našeho srdce+ a ten volá: „Abba,* Otče!“+  Už tedy nejsi otrokem, ale synem. A pokud jsi synem, Bůh tě také ustanovil dědicem.+  Když jste neznali Boha, byli jste otroky těch, kdo ve skutečnosti nejsou bohové.  Ale teď Boha znáte, nebo spíš Bůh zná vás. Proč se tedy znovu obracíte k těm bezmocným+ a ubohým základním principům a chcete jim zase otročit?+ 10  Puntičkářsky zachováváte dny, měsíce,+ období a roky. 11  Bojím se o vás. Zdá se totiž, že mé snahy vám pomoct byly zbytečné. 12  Bratři, prosím vás, buďte jako já, protože i já jsem býval jako vy.+ Nijak jste mi neublížili. 13  Víte, že když jsem vám poprvé oznamoval dobrou zprávu, dala mi k tomu příležitost má nemoc. 14  A i když pro vás byl můj stav zkouškou, nechovali jste se ke mně s pohrdáním ani s odporem.* Přijali jste mě jako Božího anděla, jako Krista Ježíše. 15  Kam se poděla vaše radost? Jsem si jistý, že kdyby to tehdy bylo možné, vydloubli byste si oči a dali mi je.+ 16  Stal jsem se tedy vaším nepřítelem, protože vám říkám pravdu? 17  Ti lidé se vás všemožně snaží získat na svou stranu, ale ne z dobrých pohnutek. Chtějí vás ode mě vzdálit, abyste se stali jejich horlivými následovníky. 18  Když se vás někdo snaží získat z dobrých pohnutek, je to v pořádku – a mělo by to tak být vždycky, nejen když jsem u vás. 19  Moje děťátka,+ znovu kvůli vám prožívám porodní bolesti, dokud se ve vás nevytvoří Kristus. 20  Přál bych si být teď u vás a mluvit jinak, protože si s vámi nevím rady. 21  Povězte mi, vy, kdo chcete být pod Zákonem: Neslyšíte, co Zákon říká? 22  Například je napsáno, že Abraham měl dva syny. Jednoho mu porodila služka+ a druhého svobodná žena.+ 23  Syn služky se narodil běžným způsobem,*+ ale ten druhý, syn svobodné, se narodil na základě slibu.+ 24  Má to symbolický význam: Ty ženy představují dvě smlouvy. První smlouva je z hory Sinaj+ a rodí děti do otroctví – to je Hagar. 25  Hagar představuje Sinaj,+ horu v Arábii, a odpovídá dnešnímu Jeruzalému, protože ten je se svými dětmi v otroctví. 26  Ale Jeruzalém nahoře je svobodný a on je naše matka. 27  Je totiž napsáno: „Raduj se, neplodná, která nerodíš. Radostně volej, ty, která nemáš porodní bolesti. Vždyť opuštěná žena má víc dětí než ta, která má manžela.“+ 28  Bratři, tak jako Izák jste dětmi slibu.+ 29  Ale stejně jako ten, kdo se narodil běžným způsobem,* tehdy pronásledoval toho, kdo se narodil prostřednictvím ducha,+ tak je to i teď.+ 30  Co ale říká Písmo? „Vyžeň tu služku a jejího syna! Syn té služky rozhodně nebude dědicem se synem svobodné.“+ 31  Bratři, nejsme tedy dětmi služky, ale svobodné.

Poznámky

Důvěrné oslovení otce v hebrejštině nebo aramejštině.
Nebo „ani jste na mě neplivali“.
Dosl. „podle těla“.
Dosl. „podle těla“.