Galaťanům 6:1–18

  • „Noste břemena jedni druhých“ (1–10)

    • Člověk sklidí to, co zasévá (7, 8)

  • Nezáleží na tom, jestli je někdo obřezaný (11–16)

    • Nové stvoření (15)

  • Závěr (17, 18)

6  Bratři, pokud se někdo nevědomky vydá špatným směrem, snažte se ho vy, kdo jste duchovně zralí, s mírností+ přivést zpátky na správnou cestu. Každý ale dávej pozor sám na sebe,+ aby ses i ty nedostal do pokušení.+  Noste břemena jedni druhých+ a tak naplníte Kristův zákon.+  Pokud si totiž o sobě někdo myslí, že je něco, a přitom není nic,+ klame sám sebe.  Ať každý zkoumá své vlastní skutky.+ Potom bude jeho radost vyplývat z toho, co dělá on sám, a ne ze srovnání s někým jiným.+  Každý totiž ponese svůj vlastní náklad.*+  Ať se ten, kdo je vyučován* Božímu slovu, dělí o všechno dobré s tím, kdo vyučuje.*+  Nenechte se oklamat: Bohu se nelze posmívat. Co člověk zasévá, to také sklidí.+  Kdo totiž zasévá s ohledem na své tělo, sklidí od svého těla zkázu,* ale kdo zasévá s ohledem na ducha, sklidí od ducha věčný život.+  Nepolevujme tedy v konání dobra, protože když se nevzdáme,* budeme v patřičný čas sklízet.+ 10  Pokud k tomu máme příležitost,* konejme dobro všem, ale především našim příbuzným ve víře. 11  Podívejte se, jak velkým písmem jsem vám vlastní rukou napsal tento dopis. 12  Všichni, kdo vás nutí dát se obřezat, chtějí udělat dojem na lidi.* Nutí vás k tomu jen proto, aby se vyhnuli pronásledování pro Kristův mučednický kůl.* 13  Vždyť ti, kdo se dávají obřezat, sami Zákon nedodržují.+ Obřízku po vás chtějí proto, aby se mohli chlubit vaším tělem. 14  Já se ale nechci chlubit ničím, kromě mučednického kůlu* našeho Pána Ježíše Krista,+ jehož prostřednictvím pro mě zemřel* svět a já pro svět. 15  Nezáleží na tom, jestli je někdo obřezaný, nebo ne.+ Důležité je být novým stvořením.+ 16  Nad všemi, kdo se tímto pravidlem řídí, tedy nad Božím Izraelem,+ ať je pokoj a milosrdenství. 17  Ať už mi nikdo nedělá těžkosti. Vždyť na svém těle nosím vypálená znamení Ježíšova otroka.+ 18  Bratři, ať je nezasloužená laskavost našeho Pána Ježíše Krista s duchem, kterého projevujete. Amen.

Poznámky

Nebo „odpovědnost“.
Nebo „ústně poučován“.
Nebo „ústně poučuje“.
Dosl. „porušenost“.
Nebo „neochabneme“.
Dosl. „stanovený čas“.
Dosl. „v těle“.
Nebo „byl přibit na kůl“.