Přejít k článku

Přejít na obsah

8. OTÁZKA

Je Bůh zodpovědný za lidské utrpení?

„Je nepředstavitelné, že by pravý Bůh páchal zlo a že by Všemohoucí jednal nesprávně.“

Job 34:10

„Když někdo prochází zkouškou, ať neříká: ‚Zkouší mě Bůh.‘ Vždyť Boha nikdo nemůže pokoušet ke zlému ani on sám nikoho ke zlému nepokouší.“

Jakub 1:13

„Uvrhněte na něj všechny své starosti, protože mu na vás záleží.“

1. Petra 5:7

„Jehova neotálí se splněním svého slibu, jak si to někteří lidé myslí, ale má s vámi trpělivost, protože nechce, aby byl někdo zničen, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“

2. Petra 3:9