Přejít k článku

Přejít na obsah

A6-A

Časová osa: Proroci a králové v Judsku a Izraeli (1. část)

Králové jižního dvoukmenného judského království

997 př. n. l.

Rechoboam: 17 let

980

Abijáš (Abijam): 3 roky

978

Asa: 41 let

937

Jehošafat: 25 let

913

Jehoram: 8 let

asi 906

Achazjáš: 1 rok

asi 905

královna Atalja: 6 let

898

Jehoaš: 40 let

858

Amacjáš: 29 let

829

Uzzijáš (Azarjáš): 52 let

Králové severního desetikmenného izraelského království

997 př. n. l.

Jeroboam: 22 let

asi 976

Nadab: 2 roky

asi 975

Baaša: 24 let

asi 952

Elah: 2 roky

Zimri: 7 dní (asi 951)

Omri a Tibni: 4 roky

asi 947

Omri (sám): 8 let

asi 940

Achab: 22 let

asi 920

Achazjáš: 2 roky

asi 917

Jehoram: 12 let

asi 905

Jehu: 28 let

876

Jehoachaz: 14 let

asi 862

Jehoachaz a Jehoaš: 3 roky

asi 859

Jehoaš (sám): 16 let

asi 844

Jeroboam II.: 41 let

  • Seznam proroků

  • Joel

  • Elijáš

  • Eliša

  • Jonáš

  • Amos