Přejít k článku

Přejít na obsah

15. OTÁZKA

Jak být šťastný?

„Lepší je jíst zeleninu tam, kde je láska, než maso z vykrmeného býka tam, kde je nenávist.“

Přísloví 15:17

„Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, který tě vyučuje k tvému dobru a vede tě cestou, po které bys měl jít.“

Izajáš 48:17

„Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují své duchovní potřeby, protože jim patří nebeské království.“

Matouš 5:3

„Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“

Matouš 22:39

„Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“

Lukáš 6:31

„Šťastní jsou ... ti, kdo slyší Boží slovo a dodržují ho!“

Lukáš 11:28

„I když toho má někdo hodně, jeho majetek mu život nezajistí.“

Lukáš 12:15

„Pokud ... máme co jíst a co na sebe, buďme s tím spokojení.“

1. Timoteovi 6:8

„Dávat přináší víc štěstí než dostávat.“

Skutky 20:35