Přejít k článku

Přejít na obsah

B11

Chrámová hora v prvním století

 1. Části chrámu

 2. 1 Nejsvětější

 3. 2 Svatá

 4. 3 oltář pro zápalnou oběť

 5. 4 měděné Moře

 6. 5 nádvoří Kněží

 7. 6 nádvoří Izraele

 8. 7 nádvoří Žen

 9. 8 nádvoří Národů

 10. 9 zídka (soreg)

 11. 10 Královské sloupořadí

 12. 11 Šalomounovo sloupořadí

 13. 12 pevnost Antonia