Přejít k článku

Přejít na obsah

3. OTÁZKA

Kdo je autorem Bible?

„Mojžíš tedy všechna Jehovova slova zapsal.“

2. Mojžíšova 24:4

„Daniel [měl] na svém lůžku sen a vidění. Potom ten sen zapsal. Zaznamenal o tom úplnou zprávu.“

Daniel 7:1

„Když jste od nás slyšeli Boží slovo, nepřijali jste ho jako lidské slovo, ale jako to, čím opravdu je, jako Boží slovo.“

1. Tesaloničanům 2:13

„Celé Písmo je inspirované Bohem a je užitečné k vyučování.“

2. Timoteovi 3:16

„Proroctví nebylo nikdy proneseno z lidské vůle, ale lidé mluvili z Boha, jak byli vedeni svatým duchem.“

2. Petra 1:21