Přejít k článku

Přejít na obsah

Seznamte se s Božím Slovem

JAK NAJÍT BIBLICKÉ VERŠE

Bible je soubor 66 menších knih. Má dvě části: Hebrejsko-aramejská písma (známá také jako Starý zákon) a Křesťanská řecká písma (Nový zákon). Každá biblická kniha je rozdělena na kapitoly a verše. Když se uvádí odkazy na biblické verše, první číslo za názvem knihy označuje kapitolu a druhé číslo (nebo čísla) označuje verš (nebo verše). Například „1. Mojžíšova 1:1“ odkazuje na 1. knihu Mojžíšovu, 1. kapitolu a 1. verš.