Přejít k článku

Přejít na obsah

12. OTÁZKA

Jakou naději mají ti, kdo zemřeli?

„Nedivte se tomu, protože přichází doba, kdy všichni v pamětních hrobkách uslyší jeho hlas a vyjdou.“

Jan 5:28, 29

„Budou vzkříšeni lidé dobří i špatní.“

Skutky 24:15

„Viděl jsem, jak před trůnem stojí mrtví, velcí i malí, a byly otevřeny svitky. Pak byl otevřen další svitek, svitek života. A mrtví byli souzeni za své skutky na základě toho, co bylo napsáno ve svitcích. Moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, a také smrt a hrob vydaly mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků.“

Zjevení 20:12, 13