Přejít k článku

Přejít na obsah

10. OTÁZKA

Co Bible slibuje do budoucnosti?

„Ti, kdo jednají správně, budou vlastnit zemi a budou na ní žít věčně.“

Žalm 37:29

„Země zůstává navždy.“

Kazatel 1:4

„Svrchovaný pán Jehova navždy pohltí smrt a setře slzy z každé tváře.“

Izajáš 25:8

„V té době se slepým otevřou oči a uši hluchých uslyší. V té době bude chromý skákat jako jelen a jazyk němého bude radostně volat. V pustině vytrysknou vody a na poušti potoky.“

Izajáš 35:5, 6

„Setře jim z očí každou slzu a smrt už nebude a nebude už ani truchlení, ani křik, ani bolest. Dřívější věci pominuly.“

Zjevení 21:4

„Budou stavět domy a bydlet v nich, budou vysazovat vinice a jíst jejich plody. Nebudou stavět, aby bydlel někdo jiný, nebudou sázet, aby někdo jiný jedl. Vždyť dnů mého lidu bude tolik jako dnů stromu a moji vyvolení se budou naplno těšit z plodů své práce.“

Izajáš 65:21, 22