Přejít k článku

Přejít na obsah

11. OTÁZKA

Co se s člověkem stane, když zemře?

„Vydechne naposled a vrátí se do země, ten den zaniknou jeho myšlenky.“

Žalm 146:4

„Živí ... vědí, že zemřou, ale mrtví nevědí vůbec nic... Cokoli můžeš dělat, dělej ze všech sil, protože v hrobě, kam odcházíš, není ani práce, ani plánování, ani poznání, ani moudrost.“

Kazatel 9:5, 10

„[Ježíš] dodal: ‚Náš přítel Lazar usnul, ale jdu tam, abych ho probudil.‘ Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o běžném spánku. Tehdy jim otevřeně řekl: ‚Lazar zemřel.‘“

Jan 11:11, 13, 14