Přejít k článku

Přejít na obsah

B9

Světové velmoci předpovězené Danielem

Babylon

Daniel 2:32, 36–38; 7:4

607 př. n. l. – král Nebukadnecar ničí Jeruzalém

Médo-Persie

Daniel 2:32, 39; 7:5

539 př. n. l. – dobývá Babylon

537 př. n. l. – Kýros vydává výnos o návratu Židů do Jeruzaléma

Řecko

Daniel 2:32, 39; 7:6

331 př. n. l. – Alexandr Veliký dobývá Persii

Řím

Daniel 2:33, 40; 7:7

63 př. n. l. – začíná vládnout nad Izraelem

70 n. l. – ničí Jeruzalém

Británie a USA

Daniel 2:33, 41–43

1914–1918 n. l. – během 1. světové války vzniká britsko-americká světová velmoc