Přejít k článku

Přejít na obsah

9. OTÁZKA

Proč lidé trpí?

„Také jsem pod sluncem viděl, že rychlí vždycky nevyhrají závod a silní bitvu, že moudří nemají vždycky jídlo, že inteligentní nejsou vždycky bohatí a že ti, kdo mají znalosti, nejsou vždycky úspěšní. Všechny je totiž postihuje čas a nečekané události.“

Kazatel 9:11

„Skrze jednoho člověka vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak se smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili.“

Římanům 5:12

„Boží Syn přišel proto, aby zničil Ďáblova díla.“

1. Jana 3:8

„Celý svět je v moci toho zlého.“

1. Jana 5:19