Přejít k článku

Přejít na obsah

A7-B

Hlavní události Ježíšova života na zemi: Začátek Ježíšovy služby

DOBA

MÍSTO

UDÁLOST

MATOUŠ

MAREK

LUKÁŠ

JAN

29 n. l., podzim

Jordán, asi v Betanii za Jordánem nebo v jejím okolí

Ježíš pokřtěn a pomazán; Jehova ho prohlašuje za svého Syna a vyjadřuje mu své schválení

3:13–17

1:9–11

3:21-38

 

judejská pustina

Pokouší ho Ďábel

4:1–11

1:12, 13

4:1–13

 

Betanie za Jordánem

Jan Křtitel označuje Ježíše za Božího Beránka; k Ježíšovi se přidávají první učedníci

     

1:15, 19-51

galilejská Kána, Kafarnaum

První zázrak, na svatbě mění vodu ve víno; jde do Kafarnaum

     

2:1–12

30 n. l., Pesach

Jeruzalém

Čistí chrám

     

2:13–25

Mluví s Nikodémem

     

3:1–21

Judea, Ainon

Jde na judejský venkov, jeho učedníci křtí; Jan o něm naposledy svědčí

     

3:22–36

Tiberias, Judea

Jan uvězněn; Ježíš odchází do Galileje

4:12; 14:3–5

6:17–20

3:19, 20

4:1–3

Sychar v Samaří

Cestou do Galileje vyučuje Samaritány

     

4:4–43

Judejská pustina