Přejít k článku

Přejít na obsah

20. OTÁZKA

Jak můžete mít ze čtení Bible co největší užitek?

PŘI ČTENÍ BIBLE PŘEMÝŠLEJTE O TĚCHTO OTÁZKÁCH:

Co mi to říká o Jehovovi?

Jak tento úsek Bible souvisí s jejím hlavním námětem?

Jak to můžu uplatnit ve svém životě?

Jak tyto verše můžu použít, abych pomohl druhým?

„Tvé slovo je lampou pro mé kroky a světlem pro mou cestu.“

Žalm 119:105