Přejít k článku

Přejít na obsah

18. OTÁZKA

Jak si můžete vytvořit blízký vztah k Bohu?

„K tobě, který vyslýcháš modlitby, přijdou lidé všeho druhu.“

Žalm 65:2

„Důvěřuj Jehovovi celým svým srdcem a nespoléhej se na svůj úsudek. Všímej si ho na všech svých cestách, a on sám tvé stezky urovná.“

Přísloví 3:5, 6

„K věčnému životu vede to, že poznávají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“

Jan 17:3

„[Bůh] vlastně není daleko od nikoho z nás.“

Skutky 17:27

„Stále se modlím za to, aby vaše láska víc a víc rostla spolu s přesným poznáním a dobrým úsudkem.“

Filipanům 1:9

„Pokud někomu z vás chybí moudrost, ať prosí Boha, a dostane ji. Bůh totiž všem dává štědře a bez výčitek.“

Jakub 1:5

„Přibližte se k Bohu, a on se přiblíží k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očistěte své srdce, vy nerozhodní.“

Jakub 4:8

„Láska k Bohu je ... v tom, že dodržujeme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou příliš těžká.“

1. Jana 5:3