Přejít k článku

Přejít na obsah

 B12-B

Poslední týden Ježíšova života na zemi (2. část)

12. nisanu

ZÁPAD SLUNCE (Židovské dny začínají a končí západem slunce)

VÝCHOD SLUNCE

 • Poklidný den s učedníky

 • Jidáš chystá zradu

ZÁPAD SLUNCE

13. nisanu

ZÁPAD SLUNCE

VÝCHOD SLUNCE

 • Petr a Jan připravují Pesach

 • Pozdě odpoledne přichází Ježíš s ostatními apoštoly

ZÁPAD SLUNCE

14. nisanu

 ZÁPAD SLUNCE

 • Jí s apoštoly pesachovou večeři

 • Umývá apoštolům nohy

 • Posílá Jidáše pryč

 • Zavádí Pánovu večeři

 • Zrazen a zatčen v zahradě Getsemane

 • Apoštolové prchají

 • Souzen Sanhedrinem v Kaifášově domě

 • Petr ho zapírá

VÝCHOD SLUNCE

 • Znovu stojí před Sanhedrinem

 • Odveden k Pilátovi, pak k Herodovi a znovu k Pilátovi

 • Odsouzen k smrti a popraven na Golgotě

 • Kolem třetí hodiny odpoledne umírá

 • Jeho tělo je sundáno z kůlu a pohřbeno

ZÁPAD SLUNCE

15. nisanu (sabat)

ZÁPAD SLUNCE

VÝCHOD SLUNCE

 • Pilát dává svolení, aby u Ježíšova hrobu byla stráž

ZÁPAD SLUNCE

16. nisanu

ZÁPAD SLUNCE

 • Ženy kupují další vonné látky

VÝCHOD SLUNCE

 • Vzkříšen

 • Objevuje se učedníkům

ZÁPAD SLUNCE