Přejít k článku

Přejít na obsah

B12-B

Poslední týden Ježíšova života na zemi (2. část)

Jeruzalém a okolí

 1. chrám

 2.   zahrada Getsemane (?)

 3.    místodržitelský palác

 4.   Kaifášův dům (?)

 5.   palác využívaný Herodem Antipem (?)

 6. rybník Betzata

 7. rybník Siloe

 8.   sál Sanhedrinu (?)

 9.   Golgota (?)

 10. Akeldama (?)

     Přejít na:  12. nisan |  13. nisan |  14. nisan |  15. nisan |  16. nisan

 12. nisanu

ZÁPAD SLUNCE (Židovské dny začínají a končí západem slunce)

VÝCHOD SLUNCE

 • Poklidný den s učedníky

 • Jidáš chystá zradu

ZÁPAD SLUNCE

 13. nisanu

ZÁPAD SLUNCE

VÝCHOD SLUNCE

 • Petr a Jan připravují Pesach

 • Pozdě odpoledne přichází Ježíš s ostatními apoštoly

ZÁPAD SLUNCE

 14. nisanu

ZÁPAD SLUNCE

 • Jí s apoštoly pesachovou večeři

 • Umývá apoštolům nohy

 • Posílá Jidáše pryč

 • Zavádí Pánovu večeři

 • Zrazen a zatčen v zahradě Getsemane ( 2)

 • Apoštolové prchají

 • Souzen Sanhedrinem v Kaifášově domě ( 4)

 • Petr ho zapírá

VÝCHOD SLUNCE

 • Znovu stojí před Sanhedrinem ( 8)

 • Odveden k Pilátovi ( 3), pak k Herodovi ( 5) a znovu k Pilátovi ( 3)

 • Odsouzen k smrti a popraven na Golgotě ( 9)

 • Kolem třetí hodiny odpoledne umírá

 • Jeho tělo je sundáno z kůlu a pohřbeno

ZÁPAD SLUNCE

 15. nisanu (sabat)

ZÁPAD SLUNCE

VÝCHOD SLUNCE

 • Pilát dává svolení, aby u Ježíšova hrobu byla stráž

ZÁPAD SLUNCE

 16. nisanu

ZÁPAD SLUNCE

 • Ženy kupují další vonné látky

VÝCHOD SLUNCE

 • Vzkříšen

 • Objevuje se učedníkům

ZÁPAD SLUNCE