Přejít k článku

Přejít na obsah

B1

Hlavní námět Bible

Bůh Jehova má právo vládnout. Jeho způsob vlády je nejlepší. Jehovův záměr se zemí a s lidmi se splní.

po 4026 př. n. l.

„Had“, Satan, zpochybňuje Jehovovo právo vládnout a jeho způsob vlády. Jehova slibuje, že se objeví „potomstvo“ neboli „semeno“, které hada nakonec rozdrtí. (1. Mojžíšova 3:1–5, 15; ppč.) Dovoluje ale, aby si lidé nějakou dobu pod hadovým vlivem vládli sami.

1943 př. n. l.

Jehova říká Abrahamovi, že slíbené „potomstvo“ bude z jeho rodové linie. (1. Mojžíšova 22:18)

po 1070 př. n. l.

Jehova slibuje králi Davidovi a později jeho synu Šalomounovi, že slíbené „potomstvo“ se objeví v jejich rodové linii. (2. Samuelova 7:12, 16; 1. Královská 9:3–5; Izajáš 9:6, 7)

29 n. l.

Jehova odhaluje, že slíbeným „potomstvem“ a dědicem Davidova trůnu je Ježíš. (Galaťanům 3:16; Lukáš 1:31–33; 3:21, 22)

33 n. l.

„Had“, Satan, nakrátko ochromí slíbené „potomstvo“, když způsobí, že je Ježíš zabit. Jehova křísí Ježíše do nebe a přijímá hodnotu jeho oběti v podobě dokonalého života. Na tomto základě může nedokonalým lidem odpouštět hříchy a dát jim věčný život, který Adam ztratil. (1. Mojžíšova 3:15; Skutky 2:32–36; 1. Korinťanům 15:21, 22)

asi 1914 n. l.

„Had“, Satan, je svržen na zem. Ježíš mu dovoluje působit jen tam, a to po krátkou dobu. (Zjevení 12:7–9, 12)

budoucnost

Ježíš Satana na 1 000 let uvězní a pak ho zničí – symbolicky mu rozdrtí hlavu. Plní se Jehovův původní záměr se zemí a s lidmi, jeho jméno je očištěno od pohany a ukazuje se, že jeho způsob vlády je správný. (Zjevení 20:1–3, 10; 21:3, 4)