Zjevení Janovi 20:1–15

  • Satan je spoután na 1 000 let (1–3)

  • Kristovi spoluvládci (4–6)

  • Satan je propuštěn a potom zničen (7–10)

  • Mrtví jsou souzeni před bílým trůnem (11–15)

20  Potom jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který měl v ruce klíč od propasti+ a velký řetěz.  Zmocnil se draka,+ toho prahada,+ který je Ďábel+ a Satan,+ a spoutal ho na 1 000 let.  Uvrhl ho do propasti,+ zavřel ji a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud těch 1 000 let neskončí. Pak musí být na krátký čas propuštěn.+  Viděl jsem trůny a ti, kdo se na ně posadili, dostali pravomoc soudit. Viděl jsem duše* těch, kdo byli popraveni* za to, že svědčili o Ježíšovi, a za to, že mluvili o Bohu. Byli to ti, kdo neuctívali divoké zvíře ani jeho sochu* a nepřijali označení na čelo ani na ruku.+ A ožili a kralovali s Kristem+ 1 000 let.  (Ostatní mrtví+ neožili, dokud těch 1 000 let neskončilo.) To je první vzkříšení.+  Šťastný a svatý je každý, kdo má podíl na prvním vzkříšení+ – nad těmi druhá smrt+ nemá moc.+ Budou kněží+ Boha a Krista a budou s ním kralovat těch 1 000 let.+  Jakmile těch 1 000 let skončí, Satan bude propuštěn ze svého vězení.  Vyjde, aby sváděl národy, které jsou ve čtyřech rozích země, Goga a Magoga, a aby je shromáždil k válce. Bude jich jako mořského písku.  Procházeli celou zemí a obklíčili tábor svatých a milované město. Z nebe ale sestoupil oheň a pohltil je.+ 10  A Ďábel, který je sváděl, byl hozen do jezera ohně a síry, kde už bylo divoké zvíře+ a falešný prorok.+ Tam budou trýzněni* dnem i nocí po celou věčnost. 11  Potom jsem uviděl velký bílý trůn a toho, který na něm seděl.+ Země a nebe od něj utekly+ a nenašlo se pro ně místo. 12  Viděl jsem, jak před trůnem stojí mrtví, velcí i malí, a byly otevřeny svitky. Pak byl otevřen další svitek, svitek života.+ A mrtví byli souzeni za své skutky na základě toho, co bylo napsáno ve svitcích.+ 13  Moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, a také smrt a hrob* vydaly mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků.+ 14  Smrt a hrob* byly hozeny do ohnivého jezera.+ Ohnivé jezero+ představuje druhou smrt.+ 15  A kdo nebyl zapsaný v knize života,+ byl hozen do ohnivého jezera.+

Poznámky

Viz Slovníček pojmů a ppč. ke Zj 6:9.
Dosl. „popraveni sekerou“.
Nebo „obraz“.
Nebo „vězněni“.
Nebo „hádes“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „hádes“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.