Zjevení Janovi 21:1–27

  • Nové nebe a nová země (1–8)

    • „Smrt už nebude“ (4)

    • „Všechno tvořím nové“ (5)

  • Popis Nového Jeruzaléma (9–27)

21  Potom jsem viděl nové nebe a novou zemi.+ Dřívější nebe a dřívější země totiž pominuly+ a moře+ už není.  Viděl jsem také svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha,+ připravený jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.+  Nato jsem slyšel silný hlas od trůnu, jak říká: „Podívej, Boží stan* je s lidmi. Bůh s nimi bude bydlet a oni budou jeho lidem. Sám Bůh bude s nimi.+  Setře jim z očí každou slzu+ a smrt už nebude+ a nebude už ani truchlení, ani křik, ani bolest.+ Dřívější věci pominuly.“  Ten, který seděl na trůnu,+ řekl: „Podívej, všechno tvořím nové.“+ A dodal: „Zapiš to, protože ta slova jsou spolehlivá* a pravdivá.“  Řekl mi: „Splnila se! Já jsem Alfa a Omega,* počátek a konec.+ Každému, kdo žízní, dám zdarma pít z pramene vody života.+  Kdo zvítězí, získá toto dědictví. Budu jeho Bohem a on bude mým synem.  Ale zbabělci, lidé bez víry,+ ti, kdo jsou nečistí a odporní, vrazi,+ ti, kdo se dopouští sexuální nemravnosti,*+ ti, kdo se zabývají spiritismem, modláři a všichni lháři+ budou hozeni do jezera, které hoří ohněm a sírou.+ To představuje druhou smrt.“+  Potom přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli sedm misek naplněných posledními sedmi ranami,+ a řekl mi: „Pojď, ukážu ti nevěstu, Beránkovu manželku.“+ 10  V síle ducha mě pak přenesl na velkou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha+ 11  a září Boží slávou.+ Svým jasem se podobalo nejvzácnějšímu kameni – jaspisu zářícímu jako čistý křišťál.+ 12  Mělo mohutné a vysoké hradby s 12 branami, u kterých stálo 12 andělů. Na branách byla napsaná jména 12 izraelských kmenů. 13  Tři brány byly na východě, tři na severu, tři na jihu a tři na západě.+ 14  Hradby města měly 12 základních kamenů a na nich jména 12 Beránkových apoštolů.+ 15  Ten, který se mnou mluvil, držel zlatý měřicí rákos, aby změřil město, jeho brány a jeho hradby.+ 16  Město je postavené do čtverce, jeho délka je stejná jako jeho šířka. Když město rákosem změřil, zjistil, že jeho délka, šířka i výška jsou stejné – 12 000 stadií.* 17  Změřil i jeho hradby a bylo to 144 lokte* podle lidské a zároveň andělské míry. 18  Hradby byly postavené z jaspisu+ a město bylo z ryzího zlata podobného čistému sklu. 19  Základy městských hradeb zdobily nejrůznější drahokamy: První základní kámen byl jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, 20  pátý sardonyx, šestý sardit, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chryzopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. 21  A 12 bran bylo tvořených 12 perlami – každá brána byla z jedné perly. Hlavní ulice města byla z ryzího zlata, které bylo čisté jako průhledné sklo. 22  Chrám jsem v něm neviděl, protože jeho chrámem je Všemohoucí Bůh Jehova*+ a Beránek. 23  A město nepotřebuje, aby mu svítilo slunce nebo měsíc, protože je osvětlené Boží slávou+ a jeho lampou je Beránek.+ 24  V jeho světle budou chodit národy+ a králové země do něj vnesou svou slávu. 25  Jeho brány se nebudou přes den vůbec zavírat a noc tam nebude.+ 26  A vnesou do něj slávu a čest národů.+ 27  Rozhodně do něj ale nevstoupí nic poskvrněného ani nikdo, kdo páchá ohavnosti a podvádí.+ Vstoupí do něj jen ti, kdo jsou zapsaní v Beránkově svitku života.+

Poznámky

Nebo „svatostánek“.
Nebo „věrná“.
Nebo „A a Z“. Alfa a omega jsou první a poslední písmeno řecké abecedy.
Asi 2 220 km. Jedno stadion odpovídalo 185 m. Viz příloha B14.
Asi 64 m. Viz příloha B14.