Zjevení Janovi 12:1–17

  • Žena, chlapec a drak (1–6)

  • Michael bojuje s drakem (7–12)

    • Drak je svržen na zem (9)

    • Ďábel ví, že mu zbývá málo času (12)

  • Drak pronásleduje ženu (13–17)

12  Potom bylo v nebi vidět velké znamení – žena+ oblečená sluncem, která měla pod nohama měsíc a na hlavě korunu z 12 hvězd.  Byla těhotná a křičela ve svých porodních bolestech, protože začínala rodit.  V nebi bylo vidět i jiné znamení – velký, ohnivě červený drak,+ který měl sedm hlav a deset rohů a na hlavách sedm diadémů.*  Jeho ocas táhne třetinu nebeských hvězd+ a svrhl je na zem.+ A drak se postavil před ženu,+ která měla porodit, aby její dítě pohltil, jakmile ho porodí.  Porodila syna,+ chlapce, který má pást všechny národy železnou holí.+ Její dítě pak bylo rychle vzato* k Bohu a k jeho trůnu.  A žena utekla do pustiny, kde jí Bůh připravil místo, aby ji tam živili 1 260 dnů.+  V nebi vypukla válka: Michael*+ a jeho andělé bojovali s drakem. Drak a jeho andělé také bojovali,  ale nezvítězili* a už pro ně v nebi nebylo místo.  Velký drak+ byl proto svržen, ten prahad,+ který se nazývá Ďábel+ a Satan+ a který svádí celý svět.*+ Byl svržen na zem+ a jeho andělé byli svrženi s ním. 10  Potom jsem v nebi uslyšel silný hlas, který zvolal: „Teď přišla záchrana,+ moc a království našeho Boha+ a pravomoc jeho Krista, protože byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obviňuje před naším Bohem!+ 11  Ale oni nad ním zvítězili+ díky Beránkově krvi+ a díky slovům svého svědectví+ a nelpěli na svém životě*+ ani tváří v tvář smrti. 12  Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte! Ale běda zemi a moři!+ Sestoupil k vám totiž Ďábel a má velký hněv, protože ví, že mu zbývá málo času.“+ 13  Když drak viděl, že byl svržen na zem,+ začal pronásledovat ženu,+ která porodila toho chlapce. 14  Žena ale dostala dvě křídla velkého orla,+ aby mohla odletět na své místo do pustiny. Tam, daleko od hada,+ má být živena čas, časy a půl času.*+ 15  Had za ženou vychrlil ze své tlamy vodu jako řeku, aby se v ní utopila. 16  Ale ženě přišla na pomoc země. Otevřela ústa a pohltila řeku, kterou drak vychrlil ze své tlamy. 17  Drak se tedy na ženu rozzuřil a odešel válčit se zbývajícími z jejího potomstva,*+ kteří dodržují Boží přikázání a plní úkol svědčit o Ježíšovi.+

Poznámky

Nebo „královských čelenek“.
Nebo „bylo uchváceno“.
Znamená „kdo je jako Bůh?“.
Nebo možná „ale [drak] byl poražen“.
Dosl. „obydlenou zemi“.
Nebo „nemilovali své duše“.
Tj. tři a půl času.
Dosl. „semene“.