Zjevení Janovi 6:1–17

 • Beránek rozlamuje prvních šest pečetí (1–17)

  • Vítězný jezdec na bílém koni (1, 2)

  • Jezdec na ohnivě červeném koni má odejmout mír (3, 4)

  • Jezdec na černém koni má přinést hladomor (5, 6)

  • Jezdec na bledém koni se jmenuje Smrt (7, 8)

  • Pod oltářem jsou duše zabitých (9–11)

  • Velké zemětřesení (12–17)

6  Potom jsem viděl, jak Beránek+ rozlomil jednu z těch sedmi pečetí,+ a slyšel jsem jednoho ze čtyř živých tvorů,+ jak zvolal hromovým hlasem: „Pojď!“  Vtom jsem uviděl bílého koně+ a ten, kdo na něm seděl, měl luk. Byla mu dána koruna+ a vyjel vítězně a aby své vítězství dovršil.+  Když rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem druhého živého tvora,+ jak zvolal: „Pojď!“  Nato vyšel jiný, ohnivě červený kůň. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dovoleno odejmout ze země mír, aby se lidé navzájem zabíjeli. A dostal velký meč.+  Když rozlomil třetí pečeť,+ slyšel jsem třetího živého tvora,+ jak zvolal: „Pojď!“ Vtom jsem uviděl černého koně a ten, kdo na něm seděl, měl v ruce váhy.  A slyšel jsem něco jako hlas uprostřed těch čtyř živých tvorů, jak říká: „Litr* pšenice za denár*+ a tři litry ječmene za denár. A neplýtvej olivovým olejem a vínem.“*+  Když rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrtého živého tvora,+ jak zvolal: „Pojď!“  Vtom jsem uviděl bledého koně a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Smrt. A následoval ho Hrob.* Dostali moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli dlouhým mečem, hladem,+ smrtelnou nemocí a divokými zvířaty.+  Když rozlomil pátou pečeť, uviděl jsem pod oltářem+ duše*+ těch, kdo byli zabiti kvůli Božímu slovu a kvůli svědectví, které vydávali.+ 10  Silným hlasem volaly: „Svrchovaný pane, svatý a pravý,+ kdy už budeš soudit ty, kdo žijí na zemi, a pomstíš naši krev?“+ 11  A každý z nich dostal bílé roucho+ a bylo jim řečeno, aby ještě chvilku počkali, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a bratrů, kteří mají být stejně jako oni zabiti.+ 12  Když rozlomil šestou pečeť, viděl jsem, že nastalo velké zemětřesení. Slunce zčernalo jako tmavá pytlovina,* celý měsíc jakoby zkrvavěl+ 13  a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník pod nárazy silného větru shazuje své nezralé fíky. 14  Nebe se svinulo jako svitek+ a zmizelo. Všechny hory a ostrovy se pohnuly ze svého místa.+ 15  Králové země, vysocí úředníci, vojenští velitelé, bohatí, mocní, každý otrok i každý svobodný se schovali v jeskyních a skalnatých horách.+ 16  A říkají horám a skalám: „Padněte na nás+ a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu,+ a před Beránkovým+ hněvem, 17  protože přišel velký den jejich hněvu+ – a kdo může obstát?“+

Poznámky

Nebo „choinix“. Viz příloha B14.
Římská stříbrná mince, jejíž hodnota odpovídala celodenní mzdě. Viz příloha B14.
Nebo: „A neškoď olivovému oleji a vínu.“
Nebo „hádes“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Zjevně šlo o jejich životodárnou krev vylitou u oltáře. Viz Slovníček pojmů.
Pravděpodobně z kozí srsti.