Zjevení Janovi 5:1–14

  • Svitek se sedmi pečetěmi (1–5)

  • Beránek si bere svitek (6–8)

  • Beránek je hoden rozlomit pečeti (9–14)

5  V pravé ruce toho, který seděl na trůnu,+ jsem uviděl svitek popsaný z obou stran* a zapečetěný sedmi pečetěmi.  A viděl jsem mocného anděla, který hlasitě volal: „Kdo je hoden otevřít svitek a rozlomit jeho pečeti?“  Ale nikdo v nebi, na zemi ani pod zemí nemohl ten svitek otevřít a podívat se do něj.  Usedavě jsem se rozplakal, protože se nenašel nikdo, kdo by byl hoden svitek otevřít a podívat se do něj.  Ale jeden ze starších mi řekl: „Neplač. Lev z kmene Juda,+ Davidův kořen,+ zvítězil,+ a tak může otevřít svitek a rozlomit jeho sedm pečetí.“  V blízkosti* trůnu, uprostřed čtyř živých tvorů a starších,+ jsem viděl stát beránka,+ který vypadal jako zabitý.+ Měl sedm rohů a sedm očí. Ty oči představují sedm Božích duchů+ vyslaných do celé země.  Přišel a vzal svitek z pravé ruky toho, který seděl na trůnu.+  Když ho vzal, čtyři živí tvorové a 24 starších+ padlo před Beránkem na kolena. Každý z nich měl harfu a měli také zlaté misky plné kadidla. (Kadidlo představuje modlitby svatých.)+  A zpívali novou píseň:+ „Jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi koupil Bohu lidi+ z každého kmene, jazyka, lidu a národa.+ 10  Udělal jsi z nich krále+ a kněze pro našeho Boha+ a budou kralovat+ nad zemí.“ 11  Kolem trůnu, živých tvorů a starších jsem potom viděl mnoho andělů a slyšel jsem jejich hlas. Byly jich myriády myriád* a tisíce tisíců.+ 12  A volali silným hlasem: „Beránek, který byl zabit,+ si zaslouží moc, bohatství, moudrost, sílu, čest, slávu a požehnání.“+ 13  Všechny tvory v nebi, na zemi, pod zemí+ i na moři, ty všechny jsem slyšel volat: „Tomu, který sedí na trůnu,+ a Beránkovi+ patří požehnání, čest,+ sláva a moc po celou věčnost.“+ 14  Čtyři živí tvorové říkali: „Amen!“ A starší padli na kolena a uctívali Boha.

Poznámky

Dosl. „zevnitř i zezadu“.
Nebo „uprostřed“.
Nebo „desítky tisíc krát desítky tisíc“.