Zjevení Janovi 22:1–21

  • Řeka s vodou života (1–5)

  • Závěr (6–21)

    • Každý „ať si zdarma vezme vodu života“ (17)

    • „Přijď, Pane Ježíši“ (20)

22  Potom mi ukázal řeku s vodou života,+ čistou jako křišťál. Tekla od Božího a Beránkova+ trůnu  středem hlavní ulice toho města. Po obou stranách řeky rostly stromy života, které přinášely úrodu dvanáctkrát ročně – rodily každý měsíc. A jejich listí sloužilo k uzdravování národů.+  Na městě už nebude žádná kletba. Bude v něm Boží a Beránkův trůn+ a jeho otroci mu budou sloužit.*  Uvidí jeho obličej+ a na čele budou mít jeho jméno.+  Už tam nebude noc.+ Nebudou potřebovat světlo lampy ani sluneční světlo, protože je bude osvětlovat Bůh Jehova.*+ A budou kralovat po celou věčnost.+  Řekl mi: „Tato slova jsou spolehlivá* a pravdivá.+ Jehova,* Bůh, který inspiroval proroky,+ poslal svého anděla, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát.  Přijdu brzy.+ Šťastný je ten, kdo se řídí prorockými slovy tohoto svitku.“+  Já, Jan, jsem to všechno slyšel a viděl. A když jsem to slyšel a viděl, padl jsem k nohám anděla, který mi to ukázal, a chtěl jsem ho uctívat.  Ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen spoluotrok tvůj, tvých bratrů, kteří jsou proroky, a těch, kdo se řídí slovy tohoto svitku. Uctívej Boha!“+ 10  Pak mi řekl: „Nezapečeťuj prorocká slova tohoto svitku, protože stanovený čas je blízko. 11  Špatný člověk ať dál jedná špatně a nečistý ať se dál znečišťuje. Ale dobrý* člověk ať dál jedná správně* a svatý ať se dál posvěcuje. 12  ‚Přijdu brzy a se mnou i odměna, kterou dávám. Každému odplatím podle jeho skutků.+ 13  Já jsem Alfa a Omega,*+ ten první a ten poslední, počátek a konec. 14  Šťastní jsou ti, kdo perou svá roucha,+ aby měli právo jíst ovoce ze stromů života+ a aby mohli branami+ vstoupit do města. 15  Venku jsou psi,* ti, kdo se zabývají spiritismem, ti, kdo se dopouští sexuální nemravnosti,* vrazi, modláři a všichni, kdo milují lež a sami lžou.‘+ 16  ‚Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám o tom vydal svědectví k užitku sborů. Jsem Davidův kořen i potomek+ a jasná jitřní hvězda.‘“+ 17  Duch a nevěsta+ říkají: „Přijď!“ A každý, kdo slyší, ať řekne: „Přijď!“ A každý, kdo má žízeň, ať přijde.+ Každý, kdo si přeje, ať si zdarma vezme vodu života.+ 18  „Každému, kdo slyší prorocká slova tohoto svitku, oznamuji: Pokud k nim někdo něco přidá,+ Bůh mu přidá ran, o kterých se v tomto svitku píše.+ 19  A pokud někdo něco ubere z prorockých slov tohoto svitku, Bůh mu odejme podíl na tom, o čem se v tomto svitku píše – nedovolí mu jíst ovoce ze stromů života+ a vstoupit do svatého města.+ 20  Ten, kdo o tom vydává svědectví, říká: ‚Ano, přijdu brzy.‘“+ „Amen! Přijď, Pane Ježíši.“ 21  Ať je nezasloužená laskavost Pána Ježíše se svatými.

Poznámky

Nebo „prokazovat posvátnou službu“.
Nebo „věrná“.
Nebo „spravedlivě“.
Nebo „spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „A a Z“. Alfa a omega jsou první a poslední písmeno řecké abecedy.
Tj. ti, jejichž jednání je v Božích očích odporné.