Zjevení Janovi 19:1–21

  • Chválit Jah za jeho rozsudky (1–10)

    • Beránkova svatba (7–9)

  • Jezdec na bílém koni (11–16)

  • Velká Boží hostina (17, 18)

  • Divoké zvíře je poraženo (19–21)

19  Potom jsem uslyšel silný hlas jakoby velkého zástupu v nebi. Zvolali: „Chvalte Jah!*+ Záchrana, sláva a moc patří našemu Bohu,  protože jeho rozsudky jsou správné a spravedlivé.+ Vykonal totiž rozsudek nad velkou prostitutkou, která zkazila zemi svou sexuální nemravností,* a pomstil krev svých otroků, kterou měla na rukou.“*+  Pak zvolali podruhé: „Chvalte Jah!*+ Dým z ní stoupá po celou věčnost.“+  Nato těch 24 starších+ a čtyři živí tvorové+ padli na kolena, uctívali Boha, který sedí na trůnu, a volali: „Amen! Chvalte Jah!“*+  A od trůnu zazněl hlas: „Chvalte našeho Boha, všichni jeho otroci,+ kteří se ho bojíte, malí i velcí.“+  Potom jsem uslyšel něco, co znělo jako hlas velkého zástupu, jako hukot mnoha vod a jako burácení silných hromů. Zvolali: „Chvalte Jah,*+ protože Jehova,* náš Bůh, Všemohoucí,+ začal kralovat!+  Radujme se a jásejme a vzdejme mu slávu, protože přišel čas Beránkovy svatby a jeho nevěsta se připravila.  Směla se obléct do čistého, zářivého oděvu z jemného plátna. Jemné plátno totiž představuje správné* skutky svatých.“+  Anděl mi řekl: „Napiš: Šťastní jsou ti, kdo jsou pozvaní na Beránkovu svatební hostinu.“+ A dodal: „To jsou pravdivá Boží slova.“ 10  Nato jsem mu padl k nohám, abych ho uctíval. Ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to!+ Jsem jen spoluotrok tvůj a tvých bratrů, kteří svědčí o Ježíšovi.+ Uctívej Boha!+ Účelem proroctví je totiž svědčit o Ježíšovi.“+ 11  Pak jsem uviděl otevřené nebe a bílého koně.+ Ten, kdo na něm seděl, se jmenuje Věrný+ a Pravý.+ Soudí spravedlivě a vede spravedlivou válku.+ 12  Oči má jako plamen ohně+ a na hlavě mnoho diadémů.* Má napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. 13  Je oblečený do oděvu postříkaného krví a jeho jméno je Boží Slovo.+ 14  Za ním jela na bílých koních nebeská vojska v bílých, čistých oděvech z jemného plátna. 15  Z úst mu vychází ostrý, dlouhý meč,+ aby jím pobíjel národy, a bude je pást železnou holí.+ Šlape ve vinném lisu velkého hněvu Všemohoucího Boha.+ 16  Na svém oděvu, na stehně, má napsané toto jméno: Král králů a Pán pánů.+ 17  Potom jsem viděl anděla, jak stojí ve slunci, a silným hlasem zavolal na všechny ptáky, kteří létají uprostřed nebe:* „Pojďte, shromážděte se k velké Boží hostině,+ 18  abyste jedli maso králů, vojenských velitelů, silných mužů,+ koní i jejich jezdců+ – maso všech, svobodných i otroků, malých i velkých.“ 19  A viděl jsem divoké zvíře a krále země s jejich vojsky shromážděné do boje proti tomu, který seděl na koni, a proti jeho vojsku.+ 20  Divoké zvíře bylo chyceno a s ním i falešný prorok,+ který před ním dělal zázraky* a sváděl jimi ty, kdo přijali označení divokého zvířete,+ a ty, kdo uctívají jeho sochu.*+ Oba byli zaživa hozeni do ohnivého jezera, které hoří sírou.+ 21  Ostatní byli pobiti dlouhým mečem vycházejícím z úst toho, který seděl na koni.+ A všichni ptáci se nasytili jejich masem.+

Poznámky

Nebo: „Halelujah!“ „Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „z její ruky“.
Nebo: „Halelujah!“ „Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Nebo: „Halelujah!“ „Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Nebo „halelujah“. „Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Nebo „spravedlivé“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „královských čelenek“.
Nebo „vzduchem, nahoře“.
Dosl. „znamení“.
Nebo „obraz“.