Zjevení Janovi 7:1–17

  • Čtyři andělé drží ničivé zemské větry (1–3)

  • 144 000 zapečetěných (4–8)

  • Velký zástup v bílých rouchách (9–17)

7  Potom jsem viděl čtyři anděly, jak stojí ve čtyřech rozích země a pevně drží čtyři zemské větry, aby nevál vítr na zem, na moře ani na žádný strom.  A uviděl jsem jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo živého Boha. Silným hlasem volal na ty čtyři anděly, kterým bylo dovoleno škodit zemi a moři:  „Neškoďte zemi, moři ani stromům, dokud otrokům našeho Boha nedáme pečeť+ na čelo.“+  Pak jsem slyšel počet těch, kdo byli zapečetěni – ze všech izraelských kmenů+ jich bylo zapečetěno 144 000.+  Z kmene Juda 12 000 zapečetěných,z kmene Ruben 12 000,z kmene Gad 12 000,  z kmene Ašer 12 000,z kmene Naftali 12 000,z kmene Manasse+ 12 000,  z kmene Simeon 12 000,z kmene Levi 12 000,z kmene Isachar 12 000,  z kmene Zebulon 12 000,z kmene Josef 12 000a z kmene Benjamín 12 000 zapečetěných.  Potom jsem uviděl velký zástup, který nikdo nedokázal sečíst, ze všech národů, kmenů, lidí a jazyků.+ Stáli před trůnem a před Beránkem, na sobě měli bílá roucha+ a v rukou palmové listy.+ 10  A volali silným hlasem: „Za záchranu vděčíme svému Bohu, který sedí na trůnu,+ a Beránkovi.“+ 11  Všichni andělé stáli kolem trůnu, starších+ a čtyř živých tvorů. Padli před trůnem tváří k zemi, uctívali Boha 12  a volali: „Amen! Chvála, sláva, moudrost, díkůvzdání, čest, moc a síla patří našemu Bohu po celou věčnost.+ Amen.“ 13  Pak se mě jeden ze starších zeptal: „Kdo jsou ti oblečení v bílých rouchách+ a odkud přišli?“ 14  Odpověděl jsem mu: „To víš ty, můj pane.“ A on mi řekl: „Jsou to ti, kdo vychází z velkého soužení+ a kdo svá roucha vyprali a vybělili v Beránkově krvi.+ 15  Proto jsou před Božím trůnem a dnem i nocí mu slouží* v jeho chrámu. A ten, který sedí na trůnu,+ nad nimi roztáhne svůj stan.+ 16  Nebudou už mít hlad ani žízeň a nebude je spalovat slunce ani vysušující žár.+ 17  Beránek,+ který je u* trůnu, je totiž bude pást+ a povede je k pramenům vod života.+ A Bůh jim z očí setře každou slzu.“+

Poznámky

Nebo „prokazují posvátnou službu“.
Nebo „uprostřed“.