Zjevení Janovi 1:1–20

  • Zjevení od Boha předané prostřednictvím Ježíše (1–3)

  • Pozdravy sedmi sborům (4–8)

    • „Já jsem Alfa a Omega“ (8)

  • Jan se ocitá v Pánově dni (9–11)

  • Jan vidí oslaveného Ježíše (12–20)

1  Zjevení,* které Bůh dal+ Ježíši Kristu, aby ukázal svým otrokům,+ co se má brzy stát. A Ježíš poslal svého anděla a jeho prostřednictvím předal toto zjevení v symbolických obrazech* Božímu* otroku Janovi.+  Ten svědčil o Božích slovech a o svědectví Ježíše Krista – o všem, co viděl.  Šťastný je ten, kdo nahlas čte slova tohoto proroctví, a ti, kdo slyší a zachovávají to, co je v něm napsáno.+ Vždyť stanovený čas je blízko.  Já, Jan, píšu sedmi sborům+ v provincii Asie. Přeji vám nezaslouženou laskavost a pokoj od toho, který je, který byl a který přichází,+ od sedmi duchů,+ kteří jsou před jeho trůnem,  a od Ježíše Krista, Věrného svědka,+ prvorozeného z mrtvých+ a vládce králů země.+ Tomu, který nás miluje,+ který nás svou krví osvobodil od našich hříchů+  a který z nás udělal krále+ a kněze+ pro svého Boha a Otce – jemu patří sláva a moc navždy. Amen.  Podívejte! Přichází s oblaky+ a uvidí ho každý, i ti, kdo ho probodli. Všechny národy* na zemi se kvůli němu budou v nářku bít do prsou.+ Ano, amen.  „Já jsem Alfa a Omega,“*+ říká Bůh Jehova,* „ten, který je, který byl a který přichází, Všemohoucí.“+  Já, Jan, váš bratr a ten, kdo se s vámi jako Ježíšův následovník podílí na utrpení,+ království+ a vytrvalosti,+ jsem byl poslán na ostrov Patmos, protože jsem mluvil o Bohu a svědčil o Ježíšovi. 10  Pod působením ducha* jsem se ocitl v Pánově dni a uslyšel jsem za sebou silný hlas připomínající zvuk trubky, 11  který řekl: „To, co vidíš, zapiš do svitku a pošli sedmi sborům – do Efezu,+ Smyrny,+ Pergamu,+ Thyatiry,+ Sard,+ Filadelfie+ a Laodiceje.“+ 12  Obrátil jsem se, abych se podíval, kdo se mnou mluví. Když jsem to udělal, uviděl jsem sedm zlatých svícnů+ 13  a uprostřed svícnů někoho podobného synu člověka.+ Měl na sobě dlouhé roucho a přes prsa měl zlatý pás. 14  Hlavu a vlasy měl bílé jako bílou vlnu, jako sníh, a oči měl jako plamen ohně.+ 15  Jeho nohy zářily jako čistá měď+ rozžhavená v peci a jeho hlas zněl jako hukot mnoha vod. 16  V pravé ruce měl sedm hvězd+ a z úst mu vycházel ostrý, dlouhý dvojsečný meč.+ Jeho obličej byl jako slunce zářící v plné síle.+ 17  Když jsem ho uviděl, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Položil na mě pravou ruku a řekl: „Neboj se. Já jsem První+ a Poslední.+ 18  Jsem živý.+ Zemřel jsem,+ ale teď žiji a budu žít po celou věčnost.+ Mám klíče od smrti a hrobu.*+ 19  Proto zapiš, co jsi viděl, co je teď a co se stane potom. 20  Toto je význam posvátného tajemství sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravé ruce, a sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd představuje anděly sedmi sborů a sedm svícnů představuje těch sedm sborů.+

Poznámky

Nebo „odhalení, odkrytí“.
Nebo „ve znameních“.
Nebo možná „svému“.
Dosl. „kmeny“.
Nebo „A a Z“. Alfa a omega jsou první a poslední písmeno řecké abecedy.
Nebo „inspirací“.
Nebo „hádu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.