Zjevení Janovi 9:1–21

  • Pátá trubka (1–11)

  • První běda pominula, po ní přichází ještě dvě (12)

  • Šestá trubka (13–21)

9  Když zatroubil pátý anděl,+ uviděl jsem, jak z nebe na zem spadla hvězda, a dostala klíč od propasti.*+  Potom co ji otevřela, vyvalil se z ní dým jako z velké pece a tím dýmem se zatmělo slunce+ i vzduch.  Z dýmu se na zem vyrojily kobylky*+ a dostaly takovou moc, jakou mají pozemští štíři.  Bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi, žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří nemají na čele Boží pečeť.+  Kobylkám bylo dovoleno, aby je trápily pět měsíců, ale nesměly je zabíjet. Ta trýzeň byla taková, jako když člověka bodne štír.+  V těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji. Budou si přát zemřít, ale smrt od nich uteče.  Kobylky se podobaly koním připraveným do boje.+ Na hlavě měly něco jako zlatou korunu a jejich obličej byl jako lidský.  Vlasy měly jako ženy a zuby jako lvi.+  Měly pancíř jako ze železa a zvuk jejich křídel byl jako rachot válečných vozů, které jsou tažené koňmi a řítí se do bitvy.+ 10  Měly ocas s ostnem jako štíři a v tom ocasu byla jejich moc ubližovat lidem pět měsíců.+ 11  Mají nad sebou krále, anděla propasti.+ Hebrejsky se jmenuje Abaddon* a řecky Apollyon.* 12  První běda pominula. Po ní přichází ještě dvě.+ 13  Když zatroubil šestý anděl,+ uslyšel jsem z rohů* zlatého oltáře,+ který je před Bohem, nějaký hlas, 14  jak říká šestému andělovi s trubkou: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázaní u velké řeky Eufratu.“+ 15  A ti čtyři andělé, kteří byli připravení k té hodině, dni, měsíci a roku, byli rozvázáni, aby zabili třetinu lidí. 16  Vojsko tvořily dvě myriády myriád* jezdců – slyšel jsem jejich počet. 17  Koně a jezdci, které jsem ve vidění spatřil, vypadali takto: Měli ohnivě červené, hyacintově modré a sírově žluté pancíře. Hlavy koní byly jako hlavy lvů+ a z tlamy jim vycházel oheň, dým a síra. 18  Těmito třemi ranami – ohněm, dýmem a sírou, které jim vycházely z tlamy – byla zabita třetina lidí. 19  Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy se totiž podobají hadům a mají hlavy. A těmi ocasy škodí. 20  Ostatní lidé, kteří nebyli zabiti těmito ranami, přesto nečinili pokání za to, co svýma rukama vytvořili. Nepřestali uctívat démony a modly ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nemohou vidět, slyšet ani chodit.+ 21  A nečinili pokání ani ze svých vražd, ze svých spiritistických zvyků, ze své sexuální nemravnosti* a ze svých krádeží.

Poznámky

Nebo „jámy propasti“.
Nebo „sarančata“.
Znamená „zkáza“.
Znamená „ničitel“.
Tj. výčnělků v podobě zvířecího rohu.
Nebo „20 000 krát 10 000“, tj. 200 000 000.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.