Přejít k článku

Přejít na obsah

Zjevení

Kapitoly

Stručný přehled

 • 1

  • Zjevení od Boha předané prostřednictvím Ježíše (1–3)

  • Pozdravy sedmi sborům (4–8)

   • „Já jsem Alfa a Omega“ (8)

  • Jan se ocitá v Pánově dni (9–11)

  • Jan vidí oslaveného Ježíše (12–20)

 • 2

 • 3

 • 4

  • Jan vidí místo, kde přebývá Jehova (1–11)

   • Jehova sedí na svém trůnu (2)

   • 24 starších na trůnech (4)

   • Čtyři živí tvorové (6)

 • 5

  • Svitek se sedmi pečetěmi (1–5)

  • Beránek si bere svitek (6–8)

  • Beránek je hoden rozlomit pečeti (9–14)

 • 6

  • Beránek rozlamuje prvních šest pečetí (1–17)

   • Vítězný jezdec na bílém koni (1, 2)

   • Jezdec na ohnivě červeném koni má odejmout mír (3, 4)

   • Jezdec na černém koni má přinést hladomor (5, 6)

   • Jezdec na bledém koni se jmenuje Smrt (7, 8)

   • Pod oltářem jsou duše zabitých (9–11)

   • Velké zemětřesení (12–17)

 • 7

  • Čtyři andělé drží ničivé zemské větry (1–3)

  • 144 000 zapečetěných (4–8)

  • Velký zástup v bílých rouchách (9–17)

 • 8

  • Rozlomení sedmé pečeti (1–6)

  • Troubení na první čtyři trubky (7–12)

  • Jsou ohlášeny tři bědy (13)

 • 9

  • Pátá trubka (1–11)

  • První běda pominula, po ní přichází ještě dvě (12)

  • Šestá trubka (13–21)

 • 10

  • Mocný anděl s malým svitkem (1–7)

   • „Čas vypršel“ (6)

   • Má se dovršit posvátné tajemství (7)

  • Jan jí malý svitek (8–11)

 • 11

  • Dva svědkové (1–13)

   • Prorokují v pytlovině 1 260 dnů (3)

   • Jsou zabiti a nejsou pohřbeni (7–10)

   • Po třech a půl dnech jsou oživeni (11, 12)

  • Druhá běda pominula, třetí přichází (14)

  • Sedmá trubka (15–19)

   • Vláda patří našemu Pánu a jeho Kristu (15)

   • Budou zničeni ti, kdo ničí zemi (18)

 • 12

  • Žena, chlapec a drak (1–6)

  • Michael bojuje s drakem (7–12)

   • Drak je svržen na zem (9)

   • Ďábel ví, že mu zbývá málo času (12)

  • Drak pronásleduje ženu (13–17)

 • 13

  • Sedmihlavé divoké zvíře vystupuje z moře (1–10)

  • Dvourohé zvíře vystupuje ze země (11–13)

  • Socha sedmihlavého zvířete (14, 15)

  • Označení a číslo divokého zvířete (16–18)

 • 14

  • Beránek a 144 000 (1–5)

  • Poselství tří andělů (6–12)

   • Anděl s dobrou zprávou letí středem nebe (6, 7)

  • Šťastní jsou ti, kdo umírají v jednotě s Kristem (13)

  • Dvě sklizně (14–20)

 • 15

  • Sedm andělů přináší sedm ran (1–8)

   • Píseň Mojžíše a Beránka (3, 4)

 • 16

  • Sedm misek Božího hněvu (1–21)

   • Jsou vylity na zem (2), do moře (3), do řek a pramenů (4–7), na slunce (8, 9), na trůn divokého zvířete (10, 11), na Eufrat (12–16) a na vzduch (17–21)

   • Boží válka na místě zvaném Armagedon (14, 16)

 • 17

  • Rozsudek nad Velkým Babylonem (1–18)

   • Velká prostitutka sedí na červeně zbarveném zvířeti (1–3)

   • Divoké zvíře, které bylo, není, ale má vystoupit z propasti (8)

   • Deset rohů bude bojovat proti Beránkovi (12–14)

   • Deset rohů bude nenávidět prostitutku (16, 17)

 • 18

  • Pád Velkého Babylonu (1–8)

   • „Vyjděte z něho, můj lide“ (4)

  • Truchlení nad pádem Babylonu (9–19)

  • V nebi se z pádu Babylonu radují (20)

  • Babylon bude svržen do moře jako kámen (21–24)

 • 19

  • Chválit Jah za jeho rozsudky (1–10)

   • Beránkova svatba (7–9)

  • Jezdec na bílém koni (11–16)

  • Velká Boží hostina (17, 18)

  • Divoké zvíře je poraženo (19–21)

 • 20

  • Satan je spoután na 1 000 let (1–3)

  • Kristovi spoluvládci (4–6)

  • Satan je propuštěn a potom zničen (7–10)

  • Mrtví jsou souzeni před bílým trůnem (11–15)

 • 21

  • Nové nebe a nová země (1–8)

   • „Smrt už nebude“ (4)

   • „Všechno tvořím nové“ (5)

  • Popis Nového Jeruzaléma (9–27)

 • 22

  • Řeka s vodou života (1–5)

  • Závěr (6–21)

   • Každý „ať si zdarma vezme vodu života“ (17)

   • „Přijď, Pane Ježíši“ (20)