Zjevení Janovi 17:1–18

  • Rozsudek nad Velkým Babylonem (1–18)

    • Velká prostitutka sedí na červeně zbarveném zvířeti (1–3)

    • Divoké zvíře, které bylo, není, ale má vystoupit z propasti (8)

    • Deset rohů bude bojovat proti Beránkovi (12–14)

    • Deset rohů bude nenávidět prostitutku (16, 17)

17  Potom přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli sedm misek,+ a řekl mi: „Pojď, ukážu ti, jak bude vykonán rozsudek nad velkou prostitutkou, která sedí na mnoha vodách.+  Králové země se s ní dopouštěli sexuální nemravnosti*+ a vínem její nemravnosti* se opíjeli obyvatelé země.“+  V síle ducha mě pak přenesl do pustiny. Tam jsem uviděl ženu, jak sedí na červeně zbarveném divokém zvířeti. Zvíře bylo plné jmen urážejících Boha* a mělo sedm hlav a deset rohů.  Žena byla oblečená do purpuru+ a šarlatu a byla ozdobená zlatem, drahokamy a perlami.+ V ruce měla zlatý pohár, který byl plný ohavností a nečistot její sexuální nemravnosti.*  Na čele měla napsané záhadné jméno: „Velký Babylon, matka prostitutek+ a ohavností země.“+  A viděl jsem, že ta žena je opilá krví svatých a krví Ježíšových svědků.+ Když jsem ji uviděl, zmocnil se mě úžas.  Anděl se mě zeptal: „Proč se divíš? Odhalím ti tajemství té ženy+ a divokého zvířete, které ji nese a které má sedm hlav a deset rohů:+  Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není. Má ale vystoupit z propasti+ a být zničeno. A obyvatelé země, jejichž jména nebyla od založení světa zapsána do svitku života,+ budou žasnout, až uvidí, že divoké zvíře bylo, potom nebylo, ale znovu se objevilo.  Tady je zapotřebí moudrá mysl:* Sedm hlav+ představuje sedm hor, na kterých ta žena sedí. 10  Představují sedm králů: Pět jich padlo, jeden je a ten další ještě nepřišel. Ale až přijde, bude moct zůstat jen na krátkou chvíli. 11  A divoké zvíře, které bylo, ale není,+ je osmým králem. Pochází z těch sedmi a bude zničeno. 12  Deset rohů, které jsi viděl, představuje deset králů, kteří ještě nedostali království, ale na jednu hodinu dostanou moc kralovat s divokým zvířetem. 13  Ti mají společný úmysl, a proto dávají svou sílu a moc divokému zvířeti. 14  Budou bojovat proti Beránkovi,+ ale Beránek nad nimi zvítězí,+ protože je Pán pánů a Král králů.+ Spolu s ním zvítězí ti povolaní, vyvolení a věrní.“+ 15  Řekl mi: „Vody, které jsi viděl a na kterých sedí ta prostitutka, představují lidi, zástupy, národy a jazyky.+ 16  Těch deset rohů,+ které jsi viděl, a divoké zvíře+ budou prostitutku+ nenávidět, o všechno ji oberou a zanechají ji nahou. Sežerou její maso a spálí ji ohněm.+ 17  Bůh je totiž podnítil,* aby uskutečnily jeho úmysl,+ tedy svůj společný úmysl, a daly svou královskou moc divokému zvířeti,+ dokud se nesplní Boží slova. 18  Ta žena,+ kterou jsi viděl, představuje velké město, které vládne nad králi země.“

Poznámky

Řecky porneia. Viz heslo Sexuální nemravnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „rouhavých jmen“.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „inteligence“.
Nebo „vložil jim do srdce“.