Přejít k článku

Přejít na obsah

A7-E

Hlavní události Ježíšova života na zemi: Ježíšova intenzivní služba v Galileji (3. část) a v Judeji

DOBA

MÍSTO

UDÁLOST

MATOUŠ

MAREK

LUKÁŠ

JAN

32 n. l., po Pesachu

Galilejské moře, Betsaida

Při plavbě do Betsaidy Ježíš varuje před kvasem farizeů; uzdravuje slepého muže

16:5–12

8:13–26

   

území Filipovy Cesareje

Klíče od Království; předpovídá svou smrt a vzkříšení

16:13–28

8:27–9:1

9:18–27

 

nejspíš hora Hermon

Proměnění; promlouvá Jehova

17:1–13

9:2–13

9:28–36

 

území Filipovy Cesareje

Uzdravuje chlapce posedlého démonem

17:14–20

9:14–29

9:37–43

 

Galilea

Znovu předpovídá svou smrt

17:22, 23

9:30–32

9:43–45

 

Kafarnaum

Platí daň mincí vytaženou z rybích úst

17:24–27

     

Kdo je největší v Království; podobenství o ztracené ovci a nemilosrdném otroku

18:1–35

9:33–50

9:46–50

 

Galilea–Samaří

Cestou do Jeruzaléma vybízí učedníky, aby kvůli Království dali všechno stranou

8:19–22

 

9:51–62

7:2–10

Ježíšova pozdější služba v Judeji

DOBA

MÍSTO

UDÁLOST

MATOUŠ

MAREK

LUKÁŠ

JAN

32 n. l., Svátek stánků (chýší)

Jeruzalém

Vyučuje během svátku; stráže dostávají za úkol ho zatknout

     

7:11–52

Říká: „Jsem světlo světa“; uzdravuje muže od narození slepého

     

8:12–9:41

nejspíš Judea

Vysílá 70 učedníků; vracejí se s radostí

   

10:1–24

 

Judea, Betanie

Podobenství o milosrdném Samaritánovi; navštěvuje Marii a Martu

   

10:25–42

 

nejspíš Judea

Opakuje vzorovou modlitbu; podobenství o neodbytném příteli

   

11:1–13

 

Vyhání démony Božím prstem; znovu mluví o znamení Jonáše

   

11:14–36

 

Jídlo s farizeem; odsuzuje pokrytectví farizeů

   

11:37–54

 

Podobenství o nerozumném boháčovi a o věrném správci

   

12:1–59

 

O sabatu uzdravuje sehnutou ženu; podobenství o hořčičném zrnku a o kvasu

   

13:1–21

 

32 n. l., Svátek zasvěcení

Jeruzalém

Podobenství o dobrém pastýři a ovčincích; Židé se ho snaží ukamenovat; jde do Betanie za Jordánem

     

10:1–39