Zjevení Janovi 11:1–19

 • Dva svědkové (1–13)

  • Prorokují v pytlovině 1 260 dnů (3)

  • Jsou zabiti a nejsou pohřbeni (7–10)

  • Po třech a půl dnech jsou oživeni (11, 12)

 • Druhá běda pominula, třetí přichází (14)

 • Sedmá trubka (15–19)

  • Vláda patří našemu Pánu a jeho Kristu (15)

  • Budou zničeni ti, kdo ničí zemi (18)

11  Dostal jsem rákos podobný prutu*+ a bylo mi řečeno: „Vstaň a změř svatyni Božího chrámu, oltář a ty, kdo v ní uctívají.  Ale nádvoří, které je mimo chrámovou svatyni, vynech. Neměř ho, protože bylo dáno národům a ty budou pošlapávat svaté město+ 42 měsíců.+  Pošlu své dva svědky, aby oblečeni do pytloviny prorokovali 1 260 dnů.“  Ti jsou znázorněni dvěma olivovníky+ a dvěma svícny+ a stojí před Pánem země.+  Kdyby jim chtěl někdo ublížit, z úst jim vyšlehne oheň a jejich nepřátele pohltí. Tak musí být usmrcen každý, kdo by jim chtěl ublížit.  Mají moc zavřít nebe,+ aby ve dnech jejich prorokování nepršelo,+ a mají moc proměnit vody v krev+ a zasáhnout zemi jakoukoli ranou, kdykoli chtějí.  Až dokončí své prorokování, divoké zvíře, které vystupuje z propasti, s nimi bude bojovat, zvítězí nad nimi a zabije je.+  Jejich těla zůstanou ležet na hlavní ulici velkého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt a ve kterém byl také přibit na kůl jejich Pán.  Mnozí z lidí, kmenů, jazyků a národů se na jejich těla budou tři a půl dne+ dívat a nedovolí, aby byla uložena do hrobky. 10  Obyvatelé země se nad nimi budou radovat a budou oslavovat a navzájem si posílat dary, protože je ti dva proroci trápili. 11  Ale když uplynulo tři a půl dne, vstoupil do nich duch života od Boha,+ oni se postavili na nohy a ti, kdo je uviděli, dostali velký strach. 12  Vtom slyšeli silný hlas z nebe, který jim řekl: „Pojďte sem nahoru.“ A tak v oblaku vystoupili do nebe a jejich nepřátelé je viděli.* 13  V tu hodinu nastalo velké zemětřesení a desetina města se zřítila. Při zemětřesení zahynulo 7 000 lidí a ostatní se zděsili a vzdali slávu nebeskému Bohu. 14  Druhá běda+ pominula. Ta třetí rychle přichází. 15  Když zatroubil sedmý anděl,+ v nebi zazněly silné hlasy, které řekly: „Vláda nad světem teď patří našemu Pánu+ a jeho Kristu+ a bude kralovat po celou věčnost.“+ 16  A těch 24 starších,+ kteří seděli před Bohem na svých trůnech, padlo tváří k zemi, uctívali Boha 17  a řekli: „Děkujeme ti, Bože Jehovo,* Všemohoucí, který jsi a který jsi byl,+ protože ses ujal své velké moci a začal jsi kralovat.+ 18  Ale národy se rozzlobily a přišel tvůj hněv a nadešel stanovený čas soudit mrtvé, odměnit+ tvé proroky,*+ svaté a ty, kdo se bojí tvého jména, malé i velké, a zničit ty, kdo ničí zemi.“+ 19  V nebi se otevřela svatyně Božího chrámu a byla v ní vidět truhla jeho smlouvy.+ A nastaly blesky, hlasy, hromy, zemětřesení a velké krupobití.

Poznámky

Nebo „měřicímu prutu“.
Nebo „přihlíželi“.
Dosl. „tvé otroky, proroky“.