Přejít k článku

Přejít na obsah

13. OTÁZKA

Co Bible říká o práci?

„Vidíš někoho, kdo je v práci zručný? Postaví se před krále, ne před obyčejné lidi.“

Přísloví 22:29

„Ten, kdo kradl, ať už nekrade. Spíš ať tvrdě pracuje a svýma rukama dělá něco užitečného, aby se měl o co rozdělit s tím, kdo je v nouzi.“

Efezanům 4:28

„Každý [by] měl jíst a pít a mít radost z veškeré své tvrdé práce. Je to dar od Boha.“

Kazatel 3:13