Přejít k článku

Přejít na obsah

B5

Svatostánek a velekněz

Části svatostánku

 1. 1 truhla (2Mo 25:10–22; 26:33)

 2. 2 opona (2Mo 26:31–33)

 3. 3 sloup pro oponu (2Mo 26:31, 32)

 4. 4 Svatá (2Mo 26:33)

 5. 5 Nejsvětější (2Mo 26:33)

 6. 6 zástěna (2Mo 26:36)

 7. 7 sloup pro zástěnu (2Mo 26:37)

 8. 8 měděný zásuvný podstavec (2Mo 26:37)

 9. 9 oltář pro kadidlo (2Mo 30:1–6)

 10. 10 stůl pro chléb vystavení (2Mo 25:23–30; 26:35)

 11. 11 svícen (2Mo 25:31–40; 26:35)

 12. 12 lněná stanová látka (2Mo 26:1–6)

 13. 13 stanová látka z kozí srsti (2Mo 26:7–13)

 14. 14 pokrývka z beraních kůží (2Mo 26:14)

 15. 15 pokrývka z tuleních kůží (2Mo 26:14)

 16. 16 dílcový rám (2Mo 26:15–18, 29)

 17. 17 stříbrný zásuvný podstavec pod dílcový rám (2Mo 26:19–21)

 18. 18 tyč (2Mo 26:26–29)

 19. 19 stříbrný zásuvný podstavec (2Mo 26:32)

 20. 20 měděná nádrž (2Mo 30:18–21)

 21. 21 oltář pro zápalnou oběť (2Mo 27:1–8)

 22. 22 nádvoří (2Mo 27:17, 18)

 23. 23 vchod (2Mo 27:16)

 24. 24 lněné závěsy (2Mo 27:9–15)

Velekněz

Oděv izraelského velekněze je podrobně popsán ve 28. kapitole 2. Mojžíšovy