Přejít k článku

Přejít na obsah

A7-A

Hlavní události Ježíšova života na zemi: Do začátku Ježíšovy služby

Události z evangelií v chronologickém pořadí

Následující tabulky jsou doplněné mapami, které ukazují, kudy Ježíš cestoval a kde kázal. Šipky neznázorňují přesné trasy, ale směr.

Do začátku Ježíšovy služby

DOBA

MÍSTO

UDÁLOST

MATOUŠ

MAREK

LUKÁŠ

JAN

3 př. n. l.

Jeruzalém, chrám

Anděl Gabriel oznamuje Zecharjášovi, že se narodí Jan Křtitel

   

1:5–25

 

asi 2 př. n. l.

Nazaret, Judea

Anděl Gabriel oznamuje Marii, že se jí narodí Ježíš; Marie navštěvuje svou příbuznou Alžbětu

   

1:26–56

 

2 př. n. l.

judejská pahorkatina

Narození Jana Křtitele, dostává jméno; Zecharjáš prorokuje; Jan má žít na poušti

   

1:57–80

 

2 př. n. l., asi 1. října

Betlém

Narození Ježíše; „Slovo [se] stalo tělem“

1:1–25

 

2:1–7

1:14

poblíž Betléma, Betlém

Anděl oznamuje pastýřům dobrou zprávu; andělé chválí Boha; pastýři navštěvují děťátko

   

2:8–20

 

Betlém, Jeruzalém

Ježíš obřezán (8. den); rodiče ho přináší do chrámu (po 40. dni)

   

2:21–38

 

1 př. n. l. nebo 1 n. l.

Jeruzalém, Betlém, Egypt, Nazaret

Návštěva astrologů; rodina utíká do Egypta; Herodes zabíjí malé chlapce; rodina se vrací z Egypta a usazuje se v Nazaretu

2:1–23

 

2:39, 40

 

12 n. l., Pesach

Jeruzalém

Dvanáctiletý Ježíš se v chrámu vyptává učitelů

   

2:41–50

 
 

Nazaret

Vrací se s rodiči do Nazaretu; dál se jim podřizuje; učí se tesařské řemeslo; Marie vychovává další čtyři syny a také dcery (Mt 13:55, 56; Mr 6:3)

   

2:51, 52

 

29 n. l., jaro

pustina, Jordán

Jan Křtitel zahajuje svou službu

3:1–12

1:1–8

3:1–18

1:6-8