Přejít k článku

Přejít na obsah

 B12-A

Poslední týden Ježíšova života na zemi (1. část)

8. nisanu (sabat)

ZÁPAD SLUNCE (Židovské dny začínají a končí západem slunce)

 • Šest dní před Pesachem přichází do Betanie

VÝCHOD SLUNCE

ZÁPAD SLUNCE

 9. nisanu

ZÁPAD SLUNCE

 • Jí u Šimona, toho malomocného

 • Marie pomazává Ježíše nardem

 • Židé se přichází podívat na Ježíše a Lazara

VÝCHOD SLUNCE

 • Triumfálně přijíždí do Jeruzaléma

 • Vyučuje v chrámu

ZÁPAD SLUNCE

10. nisanu

ZÁPAD SLUNCE

 • Nocuje v Betanii

VÝCHOD SLUNCE

 • Brzy ráno se vydává do Jeruzaléma

 • Čistí chrám

 • Jehova mluví z nebe

ZÁPAD SLUNCE

11. nisanu

ZÁPAD SLUNCE

VÝCHOD SLUNCE

 • Vyučuje v chrámu, používá podobenství

 • Odsuzuje farizee

 • Všímá si daru vdovy

 • Na Olivové hoře předpovídá pád Jeruzaléma a uvádí znamení své přítomnosti

ZÁPAD SLUNCE