Přejít k článku

Přejít na obsah

B12-A

Poslední týden Ježíšova života na zemi (1. část)

Jeruzalém a okolí

 1. chrám

 2. zahrada Getsemane (?)

 3. místodržitelský palác

 4. Kaifášův dům (?)

 5. palác využívaný Herodem Antipem (?)

 6. rybník Betzata

 7. rybník Siloe

 8. sál Sanhedrinu (?)

 9. Golgota (?)

 10. Akeldama (?)

    Přejít na:  8. nisan |  9. nisan |  10. nisan |  11. nisan

 8. nisanu (sabat)

ZÁPAD SLUNCE (Židovské dny začínají a končí západem slunce)

 • Šest dní před Pesachem přichází do Betanie

VÝCHOD SLUNCE

ZÁPAD SLUNCE

 9. nisanu

ZÁPAD SLUNCE

 • Jí u Šimona, toho malomocného

 • Marie pomazává Ježíše nardem

 • Židé se přichází podívat na Ježíše a Lazara

VÝCHOD SLUNCE

 • Triumfálně přijíždí do Jeruzaléma

 • Vyučuje v chrámu

ZÁPAD SLUNCE

 10. nisanu

ZÁPAD SLUNCE

 • Nocuje v Betanii

VÝCHOD SLUNCE

 • Brzy ráno se vydává do Jeruzaléma

 • Čistí chrám

 • Jehova mluví z nebe

ZÁPAD SLUNCE

 11. nisanu

ZÁPAD SLUNCE

VÝCHOD SLUNCE

 • Vyučuje v chrámu, používá podobenství

 • Odsuzuje farizee

 • Všímá si daru vdovy

 • Na Olivové hoře předpovídá pád Jeruzaléma a uvádí znamení své přítomnosti

ZÁPAD SLUNCE