Přejít k článku

Přejít na obsah

4. OTÁZKA

Je Bible vědecky přesná?

„On roztahuje severní oblohu nad prázdným prostorem, zavěšuje zemi na ničem.“

Job 26:7

„Všechny řeky tečou do moře, a přesto moře není plné. Vracejí se na místo, kde pramení, a znovu odtamtud vytékají.“

Kazatel 1:7

„Je ten, který sídlí nad kruhem země.“

Izajáš 40:22