Zjevení Janovi 13:1–18

  • Sedmihlavé divoké zvíře vystupuje z moře (1–10)

  • Dvourohé zvíře vystupuje ze země (11–13)

  • Socha sedmihlavého zvířete (14, 15)

  • Označení a číslo divokého zvířete (16–18)

13  A nehybně stál* na mořském písku. Vtom jsem uviděl, jak z moře+ vystupuje divoké zvíře+ s deseti rohy a sedmi hlavami. Na rozích mělo deset diadémů* a na hlavách jména urážející Boha.*  Divoké zvíře, které jsem viděl, se podobalo levhartovi, ale nohy mělo jako medvěd a tlamu jako lev. Drak+ mu dal svou sílu, svůj trůn a velkou pravomoc.+  Jedna z jeho hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale ta smrtelná rána se zahojila+ a celá země divoké zvíře s obdivem následovala.  Uctívali draka, protože dal divokému zvířeti jeho pravomoc, a uctívali i divoké zvíře a říkali: „Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může bojovat?“  Byla mu dána tlama, která pronáší pyšná a rouhavá slova, a dostalo pravomoc působit 42 měsíců.+  Otevřelo tlamu, aby se rouhalo Bohu+ a uráželo jeho jméno a jeho příbytek – ty, kdo přebývají v nebi.+  Bylo mu dovoleno válčit se svatými a zvítězit nad nimi.+ Dostalo pravomoc nad každým kmenem, lidem, jazykem a národem.  Všichni obyvatelé země ho budou uctívat. Od založení světa nebylo jméno žádného z nich zapsáno do svitku života+ Beránka, který byl zabit.+  Kdo má uši, ať poslouchá.+ 10  Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo zabije mečem,* bude zabit mečem.+ Od svatých+ to vyžaduje vytrvalost+ a víru.+ 11  Potom jsem uviděl, jak ze země vystupuje jiné divoké zvíře. Mělo dva rohy jako beránek, ale mluvilo jako drak.+ 12  Má všechnu pravomoc toho prvního divokého zvířete+ a uplatňuje ji před jeho očima. Nutí zemi a její obyvatele, aby uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se zahojila.+ 13  Dělá velké zázraky* – dokonce působí, že před zraky lidí sestupuje z nebe na zem oheň. 14  Těmi zázraky,* které mu bylo dovoleno dělat před očima divokého zvířete, svádí obyvatele země. Říká obyvatelům země, aby tomu divokému zvířeti, které mělo ránu od meče, ale uzdravilo se,+ postavili sochu.*+ 15  A bylo mu dovoleno vdechnout soše divokého zvířete život,* aby mohla mluvit a dát zabít všechny, kdo ji odmítají uctívat. 16  Nutí všechny lidi – malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky – přijmout označení na pravou ruku nebo na čelo,+ 17  aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jenom ten, kdo má to označení: jméno+ divokého zvířete nebo číslo jeho jména.+ 18  Tady je zapotřebí moudrost: Kdo má pochopení, ať spočítá číslo divokého zvířete, protože je to číslo člověka.* A to číslo je 666.+

Poznámky

Tj. drak.
Nebo „královských čelenek“.
Dosl. „rouhavá jména“.
Nebo možná „kdo má být zabit mečem“.
Dosl. „znamení“.
Dosl. „znameními“.
Nebo „udělali obraz“.
Nebo „ducha“, dosl. „dech“.
Nebo „lidské číslo“.