Zjevení Janovi 3:1–22

3  Andělovi sboru v Sardech napiš: Toto říká ten, který má sedm Božích duchů+ a sedm hvězd:+ ‚Znám tvé skutky. Máš pověst,* že jsi živý, ale jsi mrtvý.+  Probuď se+ a upevni to zbývající, co je na pokraji smrti, protože jsem zjistil, že neděláš všechno, co od tebe můj Bůh očekává.  Proto si připomínej, co jsi přijal a co jsi slyšel. Drž se toho a čiň pokání.+ Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj+ a ty vůbec nebudeš vědět, kterou hodinu to bude.+  Máš ale v Sardech několik lidí,* kteří si neposkvrnili oděv.+ Ti se mnou budou chodit v bílém oděvu,+ protože si to zaslouží.  Ten, kdo zvítězí,+ tedy bude nosit bílý oděv.+ Nikdy jeho jméno nevymažu z knihy života+ a k jeho jménu se přihlásím před svým Otcem a před jeho anděly.+  Kdo má uši, ať poslouchá, co duch říká sborům.‘  Andělovi sboru ve Filadelfii napiš: Toto říká ten, který je svatý+ a pravý,+ který má Davidův klíč+ a otevírá tak, že nikdo nezavře, a zavírá tak, že nikdo neotevře:  ‚Znám tvé skutky. Otevřel jsem před tebou dveře,+ které nikdo nemůže zavřít. Vím, že i když máš jen trochu sil, zachoval jsi má slova a nezapřel jsi mé jméno.  Ty ze Satanovy synagogy, lháře, kteří o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou,+ přinutím, aby přišli a poklonili se* u tvých nohou a aby poznali, že jsem si tě zamiloval. 10  Protože jsi zachoval slovo o mé vytrvalosti,*+ já tě zachovám v bezpečí v hodině zkoušky,+ která přijde na celou zemi, aby byli obyvatelé země vyzkoušeni. 11  Přijdu brzy.+ Pevně se drž toho, co máš, aby ti nikdo nevzal korunu.+ 12  Kdo zvítězí, toho udělám sloupem v chrámu svého Boha a už z něj nikdy neodejde. Napíšu na něj jméno svého Boha,+ jméno města svého Boha – Nového Jeruzaléma,+ který sestupuje z nebe od mého Boha – a také své nové jméno.+ 13  Kdo má uši, ať poslouchá, co duch říká sborům.‘ 14  Andělovi sboru v Laodiceji+ napiš: Toto říká Amen,+ věrný a pravý+ svědek,+ počátek Božího stvoření:+ 15  ‚Znám tvé skutky – nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! 16  Protože jsi ale vlažný, ani horký,+ ani studený,+ vyplivnu tě ze svých úst. 17  Říkáš: „Jsem bohatý,+ zbohatl jsem a vůbec nic nepotřebuji“, ale neuvědomuješ si, že jsi ubohý, politováníhodný, chudý, slepý a nahý. 18  Proto ti radím: Kup si ode mě zlato přečištěné ohněm, abys zbohatl, bílý oděv, aby ses oblékl a skryl hanbu své nahoty,+ a oční mast, kterou by sis vetřel do očí,+ abys viděl.+ 19  Všechny, které mám rád, kárám a ukázňuji.+ Proto buď horlivý a čiň pokání.+ 20  Stojím u dveří a klepu. Pokud někdo uslyší můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. 21  Tomu, kdo zvítězí,+ dovolím, aby se se mnou posadil na můj trůn,+ tak jako jsem já zvítězil a posadil se+ se svým Otcem na jeho trůn. 22  Kdo má uši, ať poslouchá, co duch říká sborům.‘“

Poznámky

Dosl. „jméno“.
Dosl. „jmen“.
Nebo „vzdali poctu“.
Nebo možná „protože jsi napodoboval můj příklad vytrvalosti“.