Zjevení Janovi 2:1–29

2  Andělovi+ sboru v Efezu+ napiš: Toto říká ten, který drží v pravé ruce sedm hvězd a prochází se mezi sedmi zlatými svícny:+  ‚Znám tvé skutky, tvou namáhavou práci a vytrvalost. A vím, že nemůžeš snést špatné lidi a že jsi vyzkoušel ty, kdo říkají, že jsou apoštolové,+ ale nejsou, a zjistil jsi, že to jsou lháři.  Jsi vytrvalý, hodně jsi toho kvůli mému jménu+ vydržel a nepodlehl jsi únavě.+  Mám ti ale za zlé, že jsi ztratil lásku, kterou jsi měl na začátku.  Proto si vzpomeň, o co jsi přišel,* čiň pokání+ a dělej to, co jsi dělal dřív. Pokud nebudeš činit pokání, přijdu k tobě a odstraním tvůj svícen+ z jeho místa.+  K dobru se ti ale dá připsat to, že nenávidíš skutky Mikulášovy sekty,+ které nenávidím i já.  Kdo má uši, ať poslouchá, co duch říká sborům:+ Tomu, kdo zvítězí,+ dám možnost jíst ovoce ze stromu života,+ který je v Božím ráji.‘  Andělovi sboru ve Smyrně napiš: Toto říká První a Poslední,+ který zemřel a zase ožil:+  ‚Vím o tvém utrpení a chudobě, ale jsi bohatý.+ Také vím o urážkách od těch, kdo o sobě říkají, že jsou Židé. Ve skutečnosti jimi ale nejsou – jsou Satanovou synagogou.+ 10  Neboj se toho, co máš vytrpět.+ Ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli důkladně vyzkoušeni, a budete trpět deset dnů. Zůstaň věrný až do smrti, a já ti dám korunu života.+ 11  Kdo má uši, ať poslouchá,+ co duch říká sborům: Kdo zvítězí,+ tomu neublíží druhá smrt.‘+ 12  Andělovi sboru v Pergamu napiš: Toto říká ten, který má ostrý, dlouhý dvojsečný meč:+ 13  ‚Vím, že bydlíš tam, kde je Satanův trůn. A přesto se pevně držíš mého jména+ a nezapřel jsi svou víru ve mě+ ani v době, kdy mezi vámi – tam, kde bydlí Satan – zabili+ mého věrného svědka+ Antipa. 14  Ale mám proti tobě několik věcí: Máš mezi sebou ty, kdo se drží učení Baláma,+ který učil Balaka+ svádět* Izraelity, aby jedli maso obětované modlám a dopouštěli se sexuální nemravnosti.*+ 15  A máš tam i ty, kdo se drží učení Mikulášovy sekty.+ 16  Proto čiň pokání. Pokud to neuděláš, brzy k tobě přijdu a budu proti nim bojovat dlouhým mečem svých úst.+ 17  Kdo má uši, ať poslouchá, co duch říká sborům:+ Tomu, kdo zvítězí,+ dám něco ze skryté many+ a dám mu bílý oblázek. Na oblázku bude napsané nové jméno, které nezná nikdo kromě toho, kdo ho dostává.‘ 18  Andělovi sboru v Thyatiře+ napiš: Toto říká Boží Syn, který má oči jako plamen ohně+ a nohy jako čistou měď:+ 19  ‚Znám tvé skutky i tvou lásku, víru, službu a vytrvalost a vím, že tvých nedávných skutků je víc než těch dřívějších. 20  Mám ti ale za zlé, že snášíš tu ženu Jezábel,+ která o sobě říká, že je prorokyně, a učí a svádí mé otroky, aby se dopouštěli sexuální nemravnosti*+ a jedli maso obětované modlám. 21  Dal jsem jí čas, aby činila pokání, ale ona nechce činit pokání ze své sexuální nemravnosti.* 22  Postihnu ji vážnou nemocí a těm, kdo s ní cizoloží, způsobím velké utrpení, pokud nebudou činit pokání ze skutků, jaké páchala ona. 23  Její děti zabiji smrtelnou chorobou, takže všechny sbory poznají, že zkoumám srdce i nejskrytější myšlenky.* Každému z vás odplatím podle jeho skutků.+ 24  Ale vám ostatním v Thyatiře, kdo se neřídíte tímto učením a kdo jste nepoznali takzvané hluboké Satanovy věci,+ říkám: Další břemeno na vás nevkládám. 25  Jen se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu.+ 26  Tomu, kdo zvítězí a bude až do konce konat mé skutky, dám moc nad národy.+ 27  Bude je pást železnou holí+ a budou rozbity na kusy jako hliněné nádoby. Tuto moc jsem i já dostal od svého Otce. 28  A dám mu jitřní hvězdu.+ 29  Kdo má uši, ať poslouchá, co duch říká sborům.‘

Poznámky

Dosl. „odkud jsi padl“.
Nebo „přivádět k pádu“.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „nejhlubší city“, dosl. „ledviny“.