Galaťanům 3:1–29

  • Skutky Zákona, nebo víra? (1–14)

    • „Bezúhonný bude žít díky své víře“ (11)

  • Abraham nedostal slib na základě Zákona (15–18)

    • Abrahamovo potomstvo, Kristus (16)

  • Původ a účel Zákona (19–25)

  • Božími syny prostřednictvím víry (26–29)

    • Ti, kdo patří Kristu, jsou Abrahamovým potomstvem (29)

3  Vy nerozumní Galaťané! Kdo vás tak oklamal+ – vás, kterým byl jasně vykreslen Ježíš Kristus přibitý na kůl?+  Chci se vás zeptat* jen na jedno: Dostali jste ducha na základě skutků Zákona, nebo díky víře v to, co jste slyšeli?+  To jste tak nerozumní? Na začátku jste se nechali vést duchem,* a teď chcete dojít do cíle pomocí lidského smýšlení?*+  Vytrpěli jste to všechno zbytečně? Věřím, že to nebylo zbytečně.  A tak ten, kdo vám dává ducha a vykonává mezi vámi zázraky,*+ dělá to díky vašim skutkům Zákona, nebo díky vaší víře v to, co jste slyšeli?  Je to jako s Abrahamem. Ten „uvěřil Jehovovi,* a byl proto považován za bezúhonného“.*+  Dobře víte, že Abrahamovými syny jsou ti, kdo mají víru.+  Písmo, které už dávno poukazovalo na to, že Bůh prohlásí lidi z jiných národů za bezúhonné* prostřednictvím jejich víry, Abrahamovi předem oznámilo dobrou zprávu slovy: „Prostřednictvím tebe budou požehnány všechny národy.“+  Ti, kdo mají víru, proto dostávají požehnání stejně jako Abraham, který měl víru.+ 10  Všichni, kdo se spoléhají na skutky Zákona, jsou pod kletbou, protože je napsáno: „Prokletý je každý, kdo se neřídí vším, co se píše ve svitku Zákona.“+ 11  Navíc je zřejmé, že Bůh nikoho neprohlásí za bezúhonného* na základě Zákona,+ protože „bezúhonný* bude žít díky své víře“.+ 12  Zákon nevyžaduje víru, ale říká: „Kdo podle těchto věcí jedná, bude díky nim žít.“+ 13  Kristus nás vykoupil+ z kletby Zákona tím, že na sebe vzal kletbu místo nás. Je totiž napsáno: „Prokletý je každý, kdo je pověšený na kůlu.“+ 14  Bylo to proto, aby prostřednictvím Krista Ježíše získaly Abrahamovo požehnání i národy+ a abychom díky své víře dostali slíbeného ducha.+ 15  Bratři, uvedu vám příklad ze života: Když se nějaká smlouva stane platnou, nikdo ji neruší ani k ní nic nepřidává, přestože ji učinil platnou jen nějaký člověk. 16  Sliby byly dány Abrahamovi a jeho potomstvu.*+ Písmo neříká: „A tvým potomkům“,* jako by jich bylo mnoho, ale říká: „A tvému potomstvu“,* čímž je myšlen jeden potomek, kterým je Kristus.+ 17  Také říkám: Zákon, který začal existovat o 430 let později,+ nezrušil platnost smlouvy, kterou předtím Bůh uzavřel, a tedy ani ten slib. 18  Pokud je dědictví na základě Zákona, už to není na základě slibu. Ale Bůh ho Abrahamovi laskavě dal prostřednictvím slibu.+ 19  K čemu je tedy Zákon? Byl přidán, aby odhaloval provinění,+ dokud nepřijde potomstvo,*+ kterému byl dán slib, a byl předán anděly+ rukou prostředníka.+ 20  Prostředník ale není potřeba, pokud je strana jen jedna. A Bůh je jen jeden. 21  Je tedy Zákon proti Božím slibům? Rozhodně ne! Vždyť kdyby lidé dostali nějaký zákon, který by mohl dát život, člověk by mohl být prohlášen za bezúhonného* na základě zákona. 22  Ale Písmo předalo všechny do zajetí hříchu, aby slib založený na víře v Ježíše Krista dostali ti, kdo v něj věří. 23  Před příchodem víry nás ale Zákon střežil, byli jsme pod jeho dozorem a očekávali jsme víru, která měla být zjevena.+ 24  Zákon se tedy stal naším vychovatelem vedoucím ke Kristu,+ abychom byli prohlášeni za bezúhonné* prostřednictvím víry.+ 25  Ale když teď přišla víra,+ už nad sebou nemáme vychovatele.+ 26  Všichni jste totiž prostřednictvím své víry v Krista Ježíše Božími syny.+ 27  Vždyť vy všichni, kdo jste byli pokřtěni v Krista, jste se stali podobnými Kristu.*+ 28  Není už rozdíl mezi Židem a Řekem,+ otrokem a svobodným,+ mužem a ženou,+ protože jste všichni jedno, v jednotě s Kristem Ježíšem.+ 29  A pokud patříte Kristu, jste Abrahamovým potomstvem,*+ dědici+ podle slibu.+

Poznámky

Dosl. „od vás dozvědět“.
Dosl. „začali jste v duchu“.
Dosl. „jste dokončováni v těle“.
Nebo „mocné skutky“.
Nebo „bylo mu to počítáno za spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „spravedlivé“.
Nebo „spravedlivého“.
Nebo „spravedlivý“.
Dosl. „semeni“.
Dosl. „semenům“.
Dosl. „semeni“.
Dosl. „semeno“.
Nebo „spravedlivého“.
Nebo „spravedlivé“.
Dosl. „jste si oblékli Krista“.
Dosl. „semenem“.