Přejít k článku

Přejít na obsah

 PRO RODINY | MANŽELSTVÍ

Když jste zklamaní ze svého manželství

Když jste zklamaní ze svého manželství

PROBLÉM

Zdálo se, že toho máte tolik společného – tedy před tím, než jste se vzali. Teď jste ale rozčarovaní, což mezi vás vrazilo klín, a připadáte si spíš jako spoluvězni než jako nejbližší přátelé.

Pro váš vztah můžete něco udělat. Nejprve se ale zamyslete nad tím, co mohlo vaše rozčarování způsobit.

PROČ TO TAK JE

Nastala realita. Každodenní rutina v podobě práce, výchovy dětí a kontaktu s příbuznými může podrývat vaše manželské štěstí. Váš vztah mohou nadměrně zatěžovat také neočekávané problémy, například finanční tíseň nebo péče o chronicky nemocného člena rodiny.

Zdá se vám, že jste příliš rozdílní. Během známosti má dvojice sklon vzájemné rozdíly přehlížet. Po svatbě ale muž a žena zjistí, jak moc se liší v takových oblastech, jako je způsob komunikace, hospodaření s penězi a řešení problémů. Rozdíly, které vás kdysi jen naštvaly, mohou být dnes k nevydržení.

Odcizili jste se. Jestliže časem přibývá drsných slov a skutků a hromadí se nevyřešené konflikty, může to vést k tomu, že se jeden z manželů stáhne do ulity, nebo si dokonce začne vytvářet citový vztah k někomu jinému.

Měli jste nerealistická očekávání. Někteří lidé vstupují do manželství v domnění, že našli právě toho člověka, který jim byl souzen. Tato představa je možná romantická, ale může vést ke katastrofě. Jakmile přijdou problémy, idea dokonalého protějšku se rozplyne a ani jeden se nemůže ubránit pocitu, že udělal chybu.

 CO MŮŽETE DĚLAT

Zaměřujte se na dobré vlastnosti toho druhého. Napište si tři kladné vlastnosti, které má váš manželský partner. Noste tento seznam u sebe, možná napsaný na zadní straně svatební fotografie nebo v mobilním telefonu či tabletu. Pravidelně se k němu vracejte, abyste si připomněli, proč jste si svého partnera vzali. Když se budete zaměřovat na jeho kladné vlastnosti, povede to k pokoji a pomůže vám to vyrovnávat se s vašimi odlišnostmi. (Biblická zásada: Římanům 14:19)

Plánujte si, že spolu něco podniknete. Před svatbou jste si pravděpodobně dělali čas na to, abyste mohli být spolu. Bylo to pro vás nové a vzrušující období, ale vaše schůzky jste neponechávali náhodě. Proč něco podobného nedělat teď? Plánujte si, že spolu něco podniknete, jako když jste spolu chodili. To vám může pomoci se sblížit a lépe se vyrovnávat s neočekávanými problémy. (Biblická zásada: Přísloví 5:18)

Mluvte spolu o svých pocitech. V případě, že vás manželský partner zranil tím, co řekl nebo udělal, můžete to přejít? Pokud ne, nejednejte jako malé dítě, které se urazí a přestane mluvit. V klidu a co nejdříve si o tom popovídejte, nejlépe ještě ten den. (Biblická zásada: Efezanům 4:26)

V případě, že vás manželský partner zranil tím, co řekl nebo udělal, můžete to přejít?

Rozlišujte mezi svými pocity a mezi úmysly svého partnera. Ani jeden z vás nejspíš nechce toho druhého zranit. Dokažte to tím, že se svému partnerovi upřímně omluvíte za jakoukoli citovou bolest, kterou mu způsobíte. Pak společně proberte, co konkrétně můžete dělat pro to, abyste si nechtěně neubližovali. Uplatněte biblickou radu: „Staňte se jeden k druhému laskavými, něžně soucitnými, velkoryse jeden druhému odpouštějte.“ (Efezanům 4:32)

Mějte realistická očekávání. Bible uznává, že ti, kdo vstoupí do manželství, „budou mít soužení“. (1. Korinťanům 7:28) Když tedy nastanou problémy, nedojděte unáhleně k závěru, že vaše manželství byl omyl. Místo toho společně pracujte na tom, abyste neshody vyřešili, „snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte“. (Kolosanům 3:13)