Přejít k článku

Jaký je biblický názor na rozvod?

Jaký je biblický názor na rozvod?

Co říká Bible

 Bible rozvod dovoluje. Ježíš však ukázal, že pro ukončení manželství existuje jediný přijatelný důvod. Řekl: „Každý, kdo se rozvádí se svou manželkou, vyjma z důvodu smilstva [sexuálního styku mimo manželství], a žení se s jinou, dopouští se cizoložství.“ (Matouš 19:9)

 Bůh nenávidí to, když někdo jedná se svým partnerem zrádně a rozvede se s ním. Osobně bude volat k odpovědnosti každého, kdo bez náležitého důvodu opustil svou manželku nebo manžela, zvlášť když to udělal s úmyslem vzít si někoho jiného. (Malachiáš 2:13–16; Marek 10:9)