Přejít k článku

Přejít na obsah

 Praktické rady pro rodinný život

Jak obnovit vzájemnou důvěru

Jak obnovit vzájemnou důvěru

Steve *: „Nikdy by mě nenapadlo, že by mi Jodi mohla být nevěrná. Přestal jsem jí věřit. Nedokážu ani popsat, jak těžké pro mě bylo jí odpustit.“

Jodi: „Nedivím se, že mi Steve přestal důvěřovat. Trvalo mnoho let, než jsem ho přesvědčila, že svého jednání lituji.“

POKUD se jeden z manželů dopustí cizoložství, Bible nevinnému partnerovi umožňuje se rozhodnout, zda se rozvede nebo ne. * (Matouš 19:9) Steve se rozhodl nerozvést. Společně s Jodi chtěli své manželství zachránit. Brzy však zjistili, že to znamená daleko víc než jen zůstat spolu. Proč? Jak je vidět z jejich vyjádření, tím, co Jodi udělala, zničila důvěru, kterou mezi sebou měli. Pro šťastné manželství je vzájemná důvěra nezbytná, a proto museli oba usilovně pracovat na tom, aby ji obnovili.

Jestliže se společně snažíte zachránit své manželství po tak vážném selhání, jako je cizoložství, nepochybně stojíte před obtížným úkolem. Zvláště náročné to může být několik prvních měsíců poté, co takový čin vyjde najevo. Můžete to však zvládnout. Co vám pomůže vzájemnou důvěru obnovit? Praktické rady jsou zaznamenané v Bibli. Uvažujte nad následujícími čtyřmi návrhy.

1. Buďte jeden k druhému upřímní.

„Nyní, když jste odložili faleš, mluvte každý z vás pravdu,“ napsal apoštol Pavel. (Efezanům 4:25) Lži, polopravdy, a dokonce i mlčení podkopávají důvěru. Je tedy potřeba, abyste spolu mluvili otevřeně a upřímně.

Zprvu můžete být tak rozrušení, že se nebudete schopni o nevěře bavit. Časem si o tom  však budete muset promluvit. Nemusíte zacházet do podrobností, ale vyhýbat se tomuto námětu není rozumné. „Mluvit o tom pro mě bylo ze začátku nesmírně těžké a přišlo mi to nechutné,“ vzpomíná Jodi. „Velmi jsem svého jednání litovala, a tak jsem na celou záležitost chtěla prostě zapomenout.“ Tím, že o tom spolu nemluvili, se však situace dále zhoršovala. Proč? Steve říká: „Protože se mnou Jodi nechtěla o nevěře mluvit, byl jsem stále podezřívavý.“ Jodi zpětně uznává: „Moje neochota komunikovat byla překážkou pro obnovu našeho vztahu.“

Jakýkoli rozhovor o zrádném jednání bude bezpochyby zraňující. Debbie, jejíž manžel Paul jí byl nevěrný se svou sekretářkou, říká: „Napadala mě spousta otázek: Jak se to mohlo stát? Proč to udělal? O čem si povídali? Dostala jsem se citově na dno, a přestože týdny ubíhaly, pořád jsem na to myslela a měla další a další otázky.“ Paul říká: „Když jsme o tom s Debbie mluvili, pochopitelně jsme se občas pohádali. Vždycky jsme se pak ale jeden druhému omluvili a tyto otevřené rozhovory nás ve skutečnosti sblížily.“

Co můžete udělat pro to, aby takové rozhovory probíhaly bez zbytečného napětí? Pamatujte, že vaším cílem není potrestat partnera, ale že se oba chcete z celé situace poučit a své manželství posílit. Například Čchul Soo a jeho manželka Mi Joung se poté, co se Čchul Soo dopustil nevěry, nad svým vztahem vážně zamysleli. „Uvědomil jsem si, že jsem byl příliš zaměstnaný vlastními zájmy,“ říká Čchul Soo. „Přespříliš jsem se soustředil na to, abych dělal radost druhým a plnil jejich očekávání. Věnoval jsem jim většinu svého času a pozornosti. Kvůli tomu jsem však velmi málo byl se svou ženou.“ Takové zamyšlení pomohlo Čchul Soovi a Mi Joung udělat potřebné změny, díky kterým se jejich vztah časem upevnil.

VYZKOUŠEJTE: Pokud jste se nevěry dopustili vy, nehledejte pro své jednání omluvy ani nesvalujte vinu na partnera. Za své činy a za bolest, kterou jste způsobili, převezměte odpovědnost. Pokud se nevěry dopustil váš partner, vyvarujte se křiku a hrubých slov. Jestliže se vám to podaří, můžete mu tím pomoci, aby s vámi nadále mluvil otevřeně. (Efezanům 4:32)

2. Spolupracujte.

„Dva jsou lepší než jeden,“ říká Bible. Proč? „Protože mají dobrou odměnu za svou tvrdou práci. Vždyť kdyby snad jeden z nich upadl, druhý může svého společníka pozvednout.“ (Kazatel 4:9, 10) Tato zásada je obzvlášť důležitá, když se snažíte o obnovení vzájemné důvěry.

Má-li se vám to podařit, musíte spolupracovat. Základem takové spolupráce však musí být to, že oba chcete své manželství zachránit. Pokud byste se snažili vyrovnat s problémem každý sám, celou situaci byste mohli ještě zhoršit. Potřebujete jeden ve druhém vidět spojence.

To si ověřili i Steve a Jodi. „Nějakou dobu to trvalo, ale díky tomu, že jsme se Stevem spolupracovali, se nám časem podařilo náš vztah znovu vybudovat,“ říká Jodi. „Byla jsem rozhodnutá mu takovou bolest už nikdy nezpůsobit. A i když měl Steve zraněné city, nechtěl, aby naše manželství ztroskotalo. Každý den jsem hledala způsoby, jak ho ujistit o své oddanosti, a on mi opakovaně dával najevo, že mě miluje. Nikdy mu za to nepřestanu být vděčná.“

VYZKOUŠEJTE: Rozhodněte se, že na obnovení vzájemné důvěry budete spolupracovat.

3. Změňte své zvyky.

Poté co Ježíš varoval své posluchače před cizoložstvím, prohlásil: „Jestliže tě tedy tvé pravé oko přivádí ke klopýtání, vytrhni je a odhoď je od sebe.“ (Matouš 5:27–29) Pokud jste se dopustili nevěry, zamyslete se nad tím, jakých postojů a způsobů  jednání byste se měli pro záchranu svého manželství zbavit.

Je samozřejmě nutné, abyste se přestali stýkat s osobou, s níž jste se nevěry dopustili. * (Přísloví 6:32; 1. Korinťanům 15:33) Paul, kterého jsme citovali dříve, například udělal určité organizační úpravy v zaměstnání a změnil své telefonní číslo, aby s danou ženou už nepřicházel do kontaktu. Ani to však úplně nepomohlo. Paul byl pevně rozhodnutý důvěru své manželky znovu získat, a tak ze zaměstnání odešel. Navíc se zbavil svého mobilního telefonu a používal pouze manželčin. Stálo takové úsilí za to, přestože přineslo i značné nepohodlí? Jeho manželka Debbie říká: „Už je to šest let, a stejně občas dostanu strach, že se s ním ta žena pokusí zkontaktovat. Teď ale věřím, že by Paul pokušení nepodlehl.“

Pravděpodobně bude také potřeba, abyste udělali určité změny ve své osobnosti. Možná máte ve zvyku flirtovat nebo vyvoláváte takový dojem. Anebo někdy sníte o milostných vztazích. Pokud to tak je, obrazně řečeno „svlékněte starou osobnost s jejími zvyklostmi“. Dřívější zvyky nahraďte takovými, které přispějí k tomu, aby vám váš partner víc důvěřoval. (Kolosanům 3:9, 10) Je pro vás v důsledku výchovy těžké dávat najevo svou náklonnost? I když se při tom zpočátku budete cítit nesví, projevy náklonnosti vůči svému partnerovi rozhodně nešetřete. Steve vzpomíná: „Jodi mě často dotekem ujišťovala o své lásce a také mi opakovaně říkala, že mě miluje.“

Uděláte dobře, když po nějakou dobu budete svému partnerovi říkat o všem, co jste ten den dělali. Mi Joung vzpomíná: „Čchul Soo mi vyprávěl, co všechno ten den prožil, mluvil i o nevýznamných podrobnostech, aby mě ubezpečil, že přede mnou nemá co skrývat.“

VYZKOUŠEJTE: Zeptejte se jeden druhého, čím konkrétně můžete k obnovení vzájemné důvěry přispět vy. Návrhy sepište a pak se je snažte uplatňovat. Také do svého programu zařaďte činnosti, které můžete dělat společně.

4. Neuspěchejte to.

Nedojděte ukvapeně k závěru, že už je čas žít tak, jako by se nic nestalo. V Příslovích 21:5 je varování: „Každý, kdo je ukvapený, jde jistě vstříc nouzi.“ Obnovit důvěru nějaký čas trvá, někdy možná i roky.

Pokud jste tím, kdo byl podveden, dopřejte si dostatek času na to, abyste svému partnerovi úplně odpustili. Mi Joung přiznává: „Vždycky mi přišlo zvláštní, když nějaká žena svému nevěrnému manželovi nedokázala odpustit. Říkala jsem si, proč se na něj zlobí tak dlouho. Ale když se to stalo mně, pochopila jsem, proč je odpuštění tak těžké.“ K odpuštění stejně jako k obnovení důvěry nejspíš nedojde ze dne na den.

Slova v Kazateli 3:1–3 však ukazují, že v životě přichází „čas uzdravovat“. Zpočátku můžete mít pocit, že nejbezpečnější bude, když se před svým partnerem citově uzavřete. Pokud to ale uděláte nadlouho, k obnovení důvěry to nepomůže. K nápravě poškozeného vztahu je potřeba, abyste svému partnerovi odpustili a dávali mu to najevo tím, že s ním budete sdílet to, co cítíte a co prožíváte. Povzbuzujte ho, aby i on vám vyprávěl, co mu dělá radost a co ho trápí.

Neživte v sobě hořkost. Snažte se ji překonat. (Efezanům 4:32) Může vám pomoci rozjímání o příkladu Jehovy Boha. Když se od něj jeho služebníci ve starověkém Izraeli odvrátili, velmi ho to ranilo. Sám sebe připodobnil ke zrazenému manželovi. (Jeremjáš 3:8, 9; 9:2) Jehova však nezůstal „rozezlený na neurčitý čas“. (Jeremjáš 3:12) Když jeho lid činil upřímné pokání a rozhodl se k němu vrátit, odpustil mu.

 Po nějaké době, až budete oba dva spokojeni s tím, co jste pro zlepšení vašeho vztahu udělali, získáte určitou míru jistoty. Pak se místo toho, abyste své síly vynakládali především na záchranu manželství, můžete společně zaměřit na jiné cíle. Nepodlehněte však přílišné sebejistotě. Pravidelně si plánujte chvíle, kdy svůj vztah společně zhodnotíte. Vyrovnávejte se s menšími nezdary a jeden druhého ubezpečujte o své věrnosti. (Galaťanům 6:9)

VYZKOUŠEJTE: Místo toho, abyste se snažili vrátit své manželství do původních kolejí, vnímejte to tak, že budujete nový a pevnější vztah.

Můžete to zvládnout

Pokud budete mít občas pochybnosti, zda to zvládnete, pamatujte na to, že původcem manželství je Bůh. (Matouš 19:4–6) S jeho pomocí proto můžete uspět. Dvojice, které jsme citovali v tomto článku, uplatnily biblické rady a své manželství zachránily.

Od doby, kdy došlo k problému mezi Stevem a Jodi, už uplynulo víc než 20 let. Steve vzpomíná: „K největšímu zlepšení v našem vztahu došlo poté, co jsme začali studovat Bibli se svědky Jehovovými. Byla to nedocenitelná pomoc. Díky ní jsme tu náročnou dobu úspěšně překonali.“ A Jodi dodává: „Jsem opravdu šťastná, že jsme to v tom hrozném období nevzdali. Společné studium Bible a vytrvalé úsilí přispěly k tomu, že nyní máme krásné manželství.“

^ 3. odst. Jména byla změněna.

^ 5. odst. Řešíte-li takovou situaci, užitečné podněty můžete najít v Probuďte se! z 22. dubna 1999, strana 6, a z 8. srpna 1995, strany 10 a 11.

^ 17. odst. Pokud je nějakou dobu určitý kontakt nevyhnutelný (jako například v zaměstnání), omezte ho na nezbytné minimum. Jednejte s danou osobou pouze za přítomnosti jiných lidí, přičemž váš partner by o tom měl vědět.

K ZAMYŠLENÍ

  • Co všechno mě vedlo k rozhodnutí naše manželství zachránit, přestože došlo k nevěře?

  • Kterých dobrých vlastností si u svého partnera všímám?

  • Jakými maličkostmi jsem svoji lásku projevoval v době známosti a jak to mohu dělat nyní?