Evangelium podle Matouše 19:1–30

  • Manželství a rozvod (1–9)

  • Dar svobodného stavu (10–12)

  • Ježíš žehná dětem (13–15)

  • Otázka bohatého mladíka (16–24)

  • Oběti pro Království (25–30)

19  Když Ježíš domluvil, odešel z Galileje a přišel na pomezí Judeje z druhé strany Jordánu.+  Šly za ním velké zástupy lidí a on je tam uzdravoval.  Tehdy k němu přišli farizeové a chtěli ho zkoušet. Proto se ho zeptali: „Má muž právo rozvést se s manželkou z jakéhokoli důvodu?“+  Odpověděl jim: „Nečetli jste, že ten, kdo lidi stvořil, stvořil je na začátku jako muže a ženu?+  A nečetli jste, že řekl ‚Proto muž opustí otce a matku a přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo‘?+  Takže už nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať žádný člověk nerozděluje.“+  Farizeové namítli: „Proč potom Mojžíš řekl, že je dovoleno dát manželce potvrzení o rozvodu a rozvést se s ní?“+  Řekl jim: „Kvůli tvrdosti vašeho srdce udělal Mojžíš ústupek a dovolil vám rozvést se s manželkou,+ ale na začátku to tak nebylo.+  Říkám vám, že kdo se rozvádí s manželkou z jiného důvodu než kvůli sexuální nemravnosti* a bere si jinou, dopouští se cizoložství.“+ 10  Učedníci mu řekli: „Pokud je to mezi mužem a ženou takhle, pak je lepší se neženit.“ 11  Odpověděl jim: „Ne všichni dokážou udělat, co vám říkám,* ale jenom ti, kdo mají ten dar.+ 12  Jsou totiž eunuchové, kteří se tak narodili, jsou eunuchové, kteří se jimi stali vinou lidí, a jsou eunuchové, kteří se pro to rozhodli sami kvůli nebeskému království. Kdo to může udělat, ať to udělá.“+ 13  Potom k němu přicházeli s malými dětmi, aby jim žehnal* a modlil se za ně, ale učedníci jim to vyčítali.+ 14  Ježíš však řekl: „Nechte malé děti a nebraňte jim, aby ke mně přicházely, protože takovým patří nebeské království.“+ 15  Požehnal jim* a pak odtamtud odešel. 16  Tehdy k němu přišel nějaký člověk a zeptal se ho: „Učiteli, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?“+ 17  Odpověděl mu: „Proč se ptáš mě, co je dobré? Je jen jeden, kdo je dobrý.+ Ale pokud chceš získat život, dodržuj přikázání.“+ 18  „Která?“ zeptal se. Ježíš řekl: „Nezavraždíš,+ nezcizoložíš,+ nebudeš krást,+ nebudeš křivě svědčit,+ 19  měj v úctě svého otce a matku+ a budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“+ 20  Mladý muž na to reagoval: „To všechno dodržuji. Co mi ještě chybí?“ 21  Ježíš mu řekl: „Pokud chceš být dokonalý,* jdi a prodej svůj majetek a peníze rozdej chudým. Tak budeš mít poklad v nebi.+ Potom přijď a staň se mým následovníkem.“+ 22  Když to mladý muž slyšel, smutně odešel, protože měl velký majetek.+ 23  Nato Ježíš řekl svým učedníkům: „Ujišťuji vás, že pro bohatého člověka bude těžké vejít do nebeského království.+ 24  Říkám vám, že je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý člověk vešel do Božího království.“+ 25  Když to učedníci slyšeli, velmi je to překvapilo a zeptali se: „Může být vůbec někdo zachráněn?“+ 26  Ježíš se jim podíval do očí a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“+ 27  Petr mu na to řekl: „My jsme všechno opustili a následovali tě. Co nás tedy čeká?“+ 28  Ježíš odpověděl: „Ujišťuji vás, že při obnově všech věcí, až se Syn člověka posadí na svůj slavný trůn, se i vy, kdo jste mě následovali, posadíte na 12 trůnů a budete soudit 12 izraelských kmenů.+ 29  A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mému jménu, dostane stokrát víc a zdědí věčný život.+ 30  Ale mnozí, kdo jsou první, budou poslední a poslední budou první.+

Poznámky

Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „učiní místo tomu slovu“.
Dosl. „pokládal na ně ruce“.
Dosl. „položil na ně ruce“.
Nebo „všechno dělat opravdu dobře“.