1. Timoteovi 5:1–25

  • Jak jednat s mladými i věkem staršími (1, 2)

  • Péče o vdovy (3–16)

    • Starat se o svou rodinu (8)

  • Mít v úctě tvrdě pracující starší (17–25)

    • Trocha vína na žaludek (23)

5  Nekárej tvrdě staršího muže,+ ale domlouvej mu jako otci. Mladším mužům domlouvej jako bratrům,  starším ženám jako matkám, mladším ženám jako sestrám se vší cudností.  Starej se o* vdovy, které jsou opravdu samy.*+  Ale pokud má nějaká vdova děti nebo vnoučata, ty ať se nejdřív učí projevovat oddanost Bohu ve své rodině+ a splácet svým rodičům a prarodičům, co jim patří,+ protože to se Bohu líbí.+  Vdova, která je opravdu sama a nic nemá, se spoléhá na Boha+ a dnem i nocí se vytrvale modlí a úpěnlivě prosí.+  Ale ta, která žije jen pro uspokojování svých tužeb, je mrtvá, i když je naživu.  Dávej tyto pokyny,* aby byli všichni bezúhonní.  Pokud se někdo nestará o svou rodinu, a zvlášť o členy své domácnosti,* zapřel víru a je horší než člověk bez víry.+  Do seznamu ať je zapsána vdova, které je nejméně 60 let, byla věrná svému manželovi* 10  a je známá svými dobrými skutky+ – vychovala děti,+ byla pohostinná,+ myla nohy svatým,+ pomáhala trpícím,+ věnovala se každé dobré práci. 11  Mladší vdovy do seznamu nezapisuj. Když se totiž jejich sexuální touhy dostanou mezi ně a Krista, chtějí se vdát 12  a přivedou na sebe odsouzení, protože poruší svůj dřívější slib.* 13  Zároveň si zvykají plýtvat časem a chodí z jednoho domu do druhého. A nejenže plýtvají časem, ale také tlachají, pletou se do cizích věcí+ a mluví, o čem by neměly. 14  Proto chci, aby se mladší vdovy vdávaly,+ rodily děti+ a staraly se o domácnost. Nedají tak odpůrcům žádnou záminku k tomu, aby nás kritizovali. 15  Některé už totiž sešly z cesty a následují Satana. 16  Pokud má věřící žena v příbuzenstvu nějaké vdovy, ať jim pomáhá, aby to sbor nezatěžovalo. Sbor se pak může starat o ty, které jsou opravdu samy.*+ 17  Starší, kteří dobře vedou sbor,*+ si zaslouží dvojnásobnou úctu,+ hlavně ti, kteří se namáhají při kázání* a vyučování.+ 18  Písmo totiž říká: „Nenasadíš býkovi náhubek, když mlátí obilí.“+ A také: „Dělník si zaslouží svou mzdu.“+ 19  Nepřijímej obvinění proti staršímu muži,* jedině na základě výpovědi dvou nebo tří svědků.+ 20  Ty, kdo hřeší,+ kárej+ přede všemi, aby to pro ostatní bylo varování.* 21  Zapřísahám tě před Bohem, Kristem Ježíšem a vyvolenými anděly, abys tyto pokyny dodržoval nestranně a bez předsudků.+ 22  Na nikoho nepokládej ruce ukvapeně*+ a nepodílej se na hříších jiných. Zůstaň cudný. 23  Nepij už vodu,* ale kvůli svému žaludku a svým častým nemocem si dávej trochu vína. 24  Hříchy některých lidí jsou veřejně známé a hned vedou k odsouzení. Ale hříchy jiných vyjdou najevo až později.+ 25  A stejné je to s dobrými skutky – některé jsou veřejně známé+ a ty, které nejsou, nezůstanou utajené natrvalo.+

Poznámky

Dosl. „měj v úctě“.
Dosl. „opravdu vdovami“, tj. nemají nikoho, kdo by se o ně postaral.
Nebo „příkazy“.
Nebo „o své nejbližší“.
Dosl. „ženou jednoho muže“.
Dosl. „první víru“.
Dosl. „opravdu vdovami“, tj. nemají nikoho, kdo by se o ně postaral.
Dosl. „stojí v čele“.
Dosl. „ve slovu“.
Nebo „proti staršímu“.
Dosl. „aby se ostatní báli“.
Tj. nikoho ukvapeně nejmenuj do odpovědného postavení.
Nebo „nepij jen vodu“.