Přejít k článku

Přejít na obsah

 Praktické rady pro rodinný život

Zachovejte si v manželství pevné pouto

Zachovejte si v manželství pevné pouto

Ona: „Už nějakou dobu jsem pozorovala, že si ode mě můj manžel Michael udržuje odstup a k dětem se chová chladně. * Jeho chování se změnilo krátce potom, co jsme si pořídili internet. Měla jsem podezření, že na počítači sleduje pornografii. Jednou večer, když už děti spaly, jsem z něj dostala přiznání, že se dívá na pornografické stránky. Byla jsem z toho úplně hotová. Nemohla jsem uvěřit, že se mi stalo něco takového. Už jsem mu nemohla důvěřovat. Ještě k tomu všemu se o mě krátce předtím začal zajímat jeden kolega z práce.“

On: „Před časem moje manželka Maria objevila v našem počítači jeden obrázek a chtěla po mně, abych jí to vysvětlil. Když jsem se přiznal, že se pravidelně dívám na pornografické stránky, strašně ji to rozzuřilo. Hrozně jsem se styděl a měl jsem velké výčitky svědomí. Bál jsem se, že je to konec našeho manželství.“

CO SE podle vás stalo se vztahem mezi Michaelem a Marií? Možná byste řekli, že hlavním Michaelovým problémem bylo sledování pornografie. Michael si ale uvědomil, že tento zlozvyk byl pouze příznakem něčeho mnohem závažnějšího — toho, že pro něj manželství už nebylo tak důležité. * Když se Michael a Maria brali, těšili se na to, že jejich život bude provázet vzájemná láska a že se budou radovat ze společných zážitků. Ale podobně jako se to stalo i mnoha jiným manželským párům, pouto mezi nimi časem zesláblo a oni se začali jeden druhému odcizovat.

Máte pocit, že pouto mezi vámi a vaším manželským partnerem postupem času slábne? Chtěli byste ho zase upevnit? Pokud ano, musíte znát odpověď na následující tři otázky: Co je základem pro pevné pouto mezi manželi? Co může jejich vztah narušovat? A jak lze vzájemné pouto posílit?

Co je základem pro pevné pouto

Na čem je podle vás založeno pouto mezi manželi? Hodně lidí by řeklo, že vychází  z pocitu povinnosti. Například někteří manželé spolu zůstávají kvůli dětem nebo kvůli odpovědnosti před Bohem, který je původcem manželství. (1. Mojžíšova 2:22–24) Takové pohnutky jsou určitě chvályhodné a mohou manželům pomoci překonat náročné období. Ale aby byli manželští partneři šťastní, musí je spojovat víc než jen pocit povinnosti.

Jehova Bůh chtěl, aby manželství lidem přinášelo hlubokou radost a uspokojení. Přál si, aby se muž ‚radoval se svou manželkou‘ a aby žena milovala svého manžela a cítila, že ji miluje jako své vlastní tělo. (Přísloví 5:18; Efezanům 5:28) K tomu, aby mezi nimi vzniklo takové pouto, se manžel a manželka musí naučit jeden druhému důvěřovat. Stejně důležité je, aby si vytvořili trvalé přátelství. Když si budou vzájemně důvěřovat a budou se snažit být nejlepšími přáteli, jejich manželské pouto bude stále pevnější. Budou spolu mít tak blízký vztah, že se slovy Bible stanou ‚jedním tělem‘. (Matouš 19:5)

Pouto mezi manželi by se dalo přirovnat k maltě, která spojuje jednotlivé cihly domu. Maltu tvoří směs různých přísad, například písek, voda a cement. A podobně pevné pouto je výsledkem spojení pocitu povinnosti, důvěry a přátelství. Co však může vztah mezi manželi oslabovat?

Co manželství ohrožuje

Pevné pouto mezi manželi nelze vytvořit bez úsilí a obětavosti. To znamená, že v zájmu svého partnera musíte být ochotní se něčeho vzdát. Ale představa, že by měl člověk dát přednost přáním toho druhého, neboli že by měl dávat, aniž by přemýšlel, co z toho bude mít on, je v dnešním světě velmi nepopulární, a pro někoho dokonce nepřijatelná. Položte si ale otázku: Znám nějaké sobecké lidi, kteří mají šťastné manželství? Zřejmě ne nebo jich je jen velmi málo. Proč to tak je? Pokud si sobecký člověk musí něco odříct, a to zvlášť, když za malé ústupky nedostane okamžitě něco nazpátek, pravděpodobně mu na manželství přestane záležet. Když muž a žena nepovažují své manželství za důležité, vztah mezi nimi slábne bez ohledu na to, jak silné romantické city k sobě chovali, když se do sebe zamilovali.

Bible realisticky uznává, že má-li manželství fungovat, je k tomu zapotřebí úsilí. Říká, že „ženatý muž je úzkostlivý o věci světa, jak by získal schválení své manželky“, a že „provdaná žena je úzkostlivá o věci světa, jak by získala schválení svého manžela“. (1. Korinťanům 7:32–34) Žel i manželští partneři, kteří se většinou chovají nesobecky, si ne vždy uvědomují, s jakými pocity ten druhý bojuje nebo jaké oběti přináší. Když si manželé jeden druhého neváží, zažívají větší ‚soužení v těle‘, než kdyby to dělali. (1. Korinťanům 7:28)

Pokud má vaše manželství obstát v náročných obdobích a prospívat v dobách dobrých, musíte ho považovat za svazek na celý život. Co vám pomůže takový postoj získat a co můžete dělat, abyste lásku a oddanost svého partnera neztratili?

Jak posílit vzájemné pouto

Nejdůležitější je pokorně uplatňovat rady z Božího Slova, Bible. Když to budete dělat, bude to nejen ‚k vašemu prospěchu‘, ale i k prospěchu vašeho partnera. (Izajáš 48:17) Zamyslete se teď nad dvěma praktickými podněty.

Udělejte si na svého partnera čas

1. Považujte manželství za důležité.

Apoštol Pavel napsal, abychom se „ujišťovali o důležitějších věcech“. (Filipanům 1:10) Bohu velmi záleží na tom, jak se k sobě  manžel s manželkou chovají. Muž, který má ke své manželce úctu, si získá úctu Boha. A žena, která si hluboce váží svého manžela, má ‚v Božích očích velkou hodnotu‘. (1. Petra 3:1–4, 7)

Jak důležité je pro vás vaše manželství? Obvykle je to tak, že čím víc nám na něčem záleží, tím víc času tomu věnujeme. Proto se sami sebe zeptejte: Kolik času jsem si v uplynulých měsících vyhradil jen pro svého manželského partnera? Co konkrétního jsem udělal pro to, abych ho ujistil o našem přátelství? Pokud jste do vašeho manželství investovali jen málo času nebo téměř žádný, vašeho partnera jen těžko přesvědčíte o tom, že je pro vás vaše manželství důležité.

Řekl by váš partner, že vám na vašem manželství záleží? Jak to můžete zjistit?

VYZKOUŠEJTE: Napište si na papír následujících pět oblastí: peníze, práce, manželství, zábava a přátelé. Očíslujte je podle toho, co si myslíte, že je důležité pro vašeho partnera, a poproste ho, aby udělal totéž. Pak si seznamy vyměňte. Pokud má váš partner pocit, že do vašeho manželství investujete málo, promluvte si o tom, jaké změny můžete udělat, abyste svůj vztah upevnili. Také si položte otázku: Jak mohu projevit větší zájem o to, co považuje za důležité můj partner?

Nevěra začíná v srdci

2. Vyvarujte se jakéhokoli druhu nevěry.

Ježíš Kristus řekl: „Každý, kdo se stále dívá na nějakou ženu tak, že k ní má vášeň, již s ní ve svém srdci zcizoložil.“ (Matouš 5:28) Když má člověk pohlavní styk s někým, kdo není jeho manželským partnerem, uštědřuje tak svému manželství ničivou ránu. Dopouští se něčeho, co podle Bible může být důvodem pro rozvod. (Matouš 5:32) Z Ježíšových slov ale vyplývá, že člověk může mít špatné touhy dlouho před tím, než se cizoložství skutečně dopustí. Pokud v sobě někdo takové touhy živí, už to samo o sobě je formou zrady.

Jestliže chcete mít šťastné manželství, pevně se rozhodněte, že nebudete sledovat pornografii. Navzdory tomu, co různí lidé říkají, pornografie působí na manželství jako jed. Povšimněte si, jak se o tom vyjádřila jedna žena. „Manžel říká, že sledování pornografie zpestřuje náš milostný život. Ale já si kvůli tomu připadám naprosto bezcenná. Mám pocit, že pro něj nejsem dost  dobrá. Když se na to dívá, chodím spát s pláčem.“ Řekli byste, že tento muž pouto mezi sebou a manželkou upevňuje, nebo ho spíš rozbíjí? Myslíte si, že pro jeho manželku je díky tomu snadnější projevovat mu lásku a oddanost? Chová se k ní jako ke své nejbližší přítelkyni?

Věrný Boží služebník Job dal najevo svůj postoj k manželství a k Bohu tak, že uzavřel „smlouvu se svýma očima“. Byl rozhodnutý neprojevit „pozornost panně“. (Job 31:1) Jak ho můžete napodobovat?

Kromě toho, že se musíte vyhýbat pornografii, musíte také hlídat svoje srdce, abyste si nevytvořili nevhodný vztah k někomu opačného pohlaví. Mnozí lidé si myslí, že flirtování nemůže manželství nijak uškodit. Ale Boží Slovo varuje: „Srdce je zrádnější než cokoli jiného a je k zoufání. Kdo je může znát?“ (Jeremjáš 17:9) Je možné, že vás vaše srdce už podvedlo? Položte si otázky: Komu věnuji větší pozornost? Svému manželskému partnerovi, nebo někomu jinému opačného pohlaví? Komu sděluji dobrou zprávu jako prvnímu — svému partnerovi, nebo někomu jinému? Jak bych reagoval, kdyby mě můj partner požádal, abych s někým opačného pohlaví omezil kontakt? Naštvalo by mě to, nebo bych rád udělal potřebné změny?

VYZKOUŠEJTE: Pokud vás přitahuje někdo jiný než váš manželský partner, omezte kontakt s ním na nezbytné minimum a při osobních setkáních si udržujte odstup. Nezaměřujte se na to, v čem je podle vás tento člověk lepší než váš manželský partner. Místo toho se zaměřujte na dobré vlastnosti svého partnera. (Přísloví 31:29) Vzpomeňte si na to, proč jste se do něj zamilovali. Položte si otázku: Ztratil tyto dobré vlastnosti, nebo jsem si jich jenom přestal všímat?

Chopte se iniciativy

Michael a Maria, o nichž byla zmínka na začátku, se rozhodli požádat o radu, jak svou situaci vyřešit. Říct si o pomoc je samozřejmě pouze první krok. Ale tím, že se oba dva k tomuto problému postavili čelem a vyhledali pomoc, dali jasně najevo, že jim na jejich manželství záleží a že jsou ochotni pracovat na tom, aby bylo šťastné.

Ať už je vaše manželství stabilní nebo problematické, váš partner by měl vědět, že vám na vašem vztahu záleží. Podnikněte všechny potřebné kroky k tomu, abyste ho o tom přesvědčili. Jste ochotní to udělat?

^ 3. odst. Jména byla změněna.

^ 5. odst. I když je zde uveden příklad, kdy pornografii sleduje muž, i žena, která by pornografii sledovala, by ukazovala, že jí na jejím manželství tolik nezáleží.

K ZAMYŠLENÍ

  • Jaké činnosti mohu omezit, abych měl víc času na svého partnera?

  • Jak mohu svého partnera ujistit o tom, že mi na našem manželství záleží?