1. Korinťanům 7:1–40

  • Rady pro svobodné a ty v manželství (1–16)

  • Ať každý zůstane ve stavu, v jakém byl povolán (17–24)

  • Svobodní a vdovy (25–40)

    • Výhody svobodného stavu (32–35)

    • Vstoupit do manželství „jen v Pánu“ (39)

7  A teď k tomu, o čem jste psali. Pro člověka je lepší, když se nedotýká ženy.*  Ale protože je rozšířená sexuální nemravnost,* ať má každý muž svou manželku+ a každá žena svého manžela.+  Ať manžel dává své manželce, co jí patří, a ať manželka jedná stejně se svým manželem.+  Manželka nevládne nad svým tělem, ale její manžel. Stejně tak manžel nevládne nad svým tělem, ale jeho manželka.  Nepřipravujte o to jeden druhého, jedině po vzájemné domluvě na určenou dobu, abyste mohli věnovat čas modlitbě. Pak buďte znovu spolu, aby vás Satan nepokoušel kvůli tomu, že nemáte sebeovládání.  Ale berte moje slova jako svolení, ne jako příkaz.  Přál bych si, aby byli všichni jako já. Každý má však od Boha svůj vlastní dar,+ někdo to má tak a někdo jinak.  Svobodným a vdovám říkám, že je pro ně lepší, když zůstanou jako já.+  Pokud ale nemají sebeovládání, ať vstoupí do manželství. Je totiž lepší vstoupit do manželství než hořet touhou.+ 10  Lidem v manželství dávám pokyny, tedy ne já, ale Pán: Ať manželka neodchází od svého manžela.+ 11  Kdyby přesto odešla, ať zůstane nevdaná nebo ať se usmíří se svým manželem. A manžel ať neopouští svou manželku.+ 12  Ostatním říkám já, ne Pán:+ Pokud má nějaký bratr nevěřící manželku a ona je ochotná s ním žít, ať ji neopouští. 13  A pokud má žena nevěřícího manžela a on je ochotný s ní žít, ať ho neopouští. 14  Vždyť nevěřící manžel je posvěcen díky své manželce a nevěřící manželka je posvěcena díky bratrovi. Jinak by vaše děti byly nečisté, ale teď jsou svaté. 15  Pokud se ale nevěřící rozhodne odejít, ať odejde. Bratr nebo sestra nejsou v takovém případě vázaní. Bůh vás povolal k pokoji.+ 16  Manželko, jak víš, že nezachráníš svého manžela?+ Manželi, jak víš, že nezachráníš svou manželku? 17  Ať každý zůstane tak, jak mu Jehova* přidělil, jak ho Bůh povolal.+ Takové nařízení dávám ve všech sborech. 18  Byl někdo povolán obřezaný?+ Ať zůstane obřezaný. Byl někdo povolán neobřezaný? Ať se nedává obřezat.+ 19  Být obřezaný nic neznamená ani být neobřezaný nic neznamená.+ Důležité je dodržovat Boží přikázání.+ 20  Ať každý zůstane v takovém stavu, v jakém byl povolán.+ 21  Byl jsi povolán jako otrok? Nedělej si s tím starosti.+ Pokud máš ale příležitost stát se svobodným, využij to. 22  Vždyť ten, kdo byl povolán v Pánu jako otrok, získává svobodu*+ a patří Pánu. Podobně ten, kdo byl povolán jako svobodný, je Kristův otrok. 23  Byli jste koupeni za vysokou cenu,+ nebuďte už otroky lidí. 24  Bratři, ať každý zůstane před Bohem v takovém stavu, v jakém byl povolán. 25  O pannách a panicích* nemám od Pána žádný příkaz. Ale předkládám svůj názor+ jako ten, kdo je věrný, protože mu Pán projevil milosrdenství. 26  Myslím si, že je pro člověka nejlepší, aby vzhledem k současné obtížné situaci zůstal tak, jak je. 27  Jsi vázaný k manželce? Nehledej uvolnění.+ Jsi bez manželky? Nehledej manželku. 28  Ale i kdyby ses oženil, nezhřešil bys. Kdyby panna nebo panic vstoupili do manželství, nezhřešili by. Ale ti, kdo to udělají, budou mít trápení.* A toho se vás snažím ušetřit. 29  Kromě toho, bratři, říkám, že zbývá už jen málo času.+ Odteď ať jsou ti, kdo mají manželku, jako by žádnou neměli, 30  a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by nic nevlastnili, 31  a ti, kdo využívají věci ve světě, ať je nevyužívají naplno. Vždyť scéna tohoto světa se mění. 32  Chci, abyste neměli starosti. Neženatý muž se stará o Pánovy věci, protože chce získat Pánovo schválení. 33  Ale ženatý muž se stará o věci světa,+ protože chce získat schválení své manželky, 34  a je rozdělený. A neprovdaná žena stejně jako panna se stará o Pánovy věci,+ aby její tělo i duch byly svaté. Ale vdaná žena se stará o věci světa, protože chce získat schválení svého manžela. 35  Říkám vám to k vašemu prospěchu. Nechci vás omezovat,* ale vybídnout k tomu, co je vhodné, a k tomu, abyste oddaně sloužili Pánu bez rozptylování. 36  Pokud si ale někdo myslí, že se chová nesprávně, když zůstává svobodný,* a pokud je za rozkvětem mládí, ať udělá, co chce, nehřeší. Ať takoví lidé vstoupí do manželství.+ 37  Ale pokud je někdo pevný ve svém srdci a nemá potřebu vstoupit do manželství, má pod kontrolou svou vůli a rozhodl se v srdci, že zůstane svobodný,* dělá dobře.+ 38  A tak ten, kdo vstoupí* do manželství, udělá dobře, ale kdo nevstoupí do manželství, udělá lépe.+ 39  Manželka je vázaná ke svému manželovi, dokud její manžel žije.+ Kdyby zemřel,* může se vdát, za koho chce, ale jen v Pánu.+ 40  Podle mého názoru ale bude šťastnější, když zůstane tak, jak je. Jsem si jistý, že i já mám Božího ducha.

Poznámky

Tj. nemá s ní sexuální kontakt.
Množné číslo řec. slova porneia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „je propuštěncem“.
Nebo „těch, kdo nikdy nebyli v manželství“.
Dosl. „soužení v těle“.
Dosl. „hodit na vás smyčku“.
Nebo „ke svému panenství“.
Nebo „že si zachová panenství“.
Nebo „dá své panenství“.
Dosl. „usnul“.