Přejít k článku

Přejít na obsah

1. ČÁST

Recept na šťastné manželství hledejte u Boha

Recept na šťastné manželství hledejte u Boha

„Ten, kdo je stvořil, učinil je od počátku jako muže a ženu.“ (Matouš 19:4)

První manželský pár oddal Jehova *. Bible říká, že stvořil ženu a „přivedl ji k Adamovi“. Ten měl takovou radost, že zvolal: „To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z mého těla!“ (1. Mojžíšova 2:22, 23, Bible21) Jehova si až dodnes přeje, aby byli lidé v manželství šťastní.

Když se dva lidé berou, většinou si myslí, že bude všechno skvělé. Ale realisticky vzato i manželé, kteří se skutečně milují, budou mít určité problémy. (1. Korinťanům 7:28) V této brožuře najdete biblické zásady, jejichž uplatňování přispěje k tomu, že ve svém manželském a rodinném životě budete šťastní. (Žalm 19:8–11)

1. PŘIJMĚTE ROLI, KTEROU VÁM JEHOVA PŘIDĚLIL

CO ŘÍKÁ BIBLE: Manžel je hlavou rodiny. (Efezanům 5:23)

Jestliže jste manželem, Jehova očekává, že se budete o svou manželku citlivě starat. (1. Petra 3:7) Přeje si, aby byla vaším doplňkem a abyste s ní jednal s láskou a respektoval její důstojnost. (1. Mojžíšova 2:18) Měl byste ji milovat natolik, že budete ochoten upřednostňovat její zájmy před vlastními. (Efezanům 5:25–29)

Jestliže jste manželkou, Jehova očekává, že si budete manžela hluboce vážit a že mu budete pomáhat plnit jeho roli. (1. Korinťanům 11:3; Efezanům 5:33) Podporujte jeho rozhodnutí a ochotně s ním spolupracujte. (Kolosanům 3:18) Když to budete dělat, budete v jeho očích i v očích Jehovy krásná. (1. Petra 3:1–6)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Zeptejte se svého partnera, co můžete udělat pro to, abyste byli lepším manželem nebo manželkou. Pozorně si vyslechněte, co vám řekne, a usilujte o zlepšení.

  • Buďte trpěliví. Než se oba naučíte, jak udělat toho druhého šťastným, nějaký čas to potrvá.

2. OPRAVDOVĚ SE ZAJÍMEJTE O PARTNEROVY POCITY

CO ŘÍKÁ BIBLE: Mělo by vám ležet na srdci to, co je dobré pro vašeho manželského partnera. (Filipanům 2:3, 4) Jednejte s ním jako s někým vzácným a mějte na paměti, že Jehova od každého ze svých služebníků vyžaduje, aby byl „ke všem jemný“. (2. Timoteovi 2:24) „Existuje člověk, který mluví neuváženě, jako by bodal mečem, ale jazyk moudrých je uzdravení.“ Proto když chcete něco říct, pečlivě volte slova. (Přísloví 12:18) Jehovův duch vám pomůže mluvit laskavě a láskyplně. (Galaťanům 5:22, 23; Kolosanům 4:6)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Než se svým partnerem začnete probírat něco důležitého, pomodlete se o pomoc, abyste zůstali klidní a přístupní jeho názorům.

  • Promyslete si, co řeknete a jak.

3. UVAŽUJTE JAKO TÝM

CO ŘÍKÁ BIBLE: Po svatbě jste se jako manželé stali „jedním tělem“. (Matouš 19:5) Přesto jste stále dvě osobnosti a máte různé názory. Potřebujete se tedy naučit, jak být ve svém myšlení a postojích jednotní. (Filipanům 2:2) Jednota je velmi důležitá při rozhodování. Bible říká: „Plánuješ-li, raď se.“ (Přísloví 20:18, Slovo na cestu) Když budete společně dělat nějaké závažné rozhodnutí, řiďte se biblickými zásadami. (Přísloví 8:32, 33)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Mluvte se svým partnerem nejen o informacích nebo názorech, ale také o svých pocitech.

  • Než někomu něco slíbíte, poraďte se s partnerem.

^ 4. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno.