1. Timoteovi 3:1–16

  • Požadavky na dozorce (1–7)

  • Požadavky na služební pomocníky (8–13)

  • Posvátné tajemství oddanosti Bohu (14–16)

3  Tato slova jsou spolehlivá: Pokud někdo usiluje o to, stát se dozorcem,+ touží po krásné* práci.  Dozorce* by měl být bezúhonný,* manžel jedné manželky, umírněný ve svých zvycích, měl by mít zdravý úsudek,*+ být pořádný, pohostinný+ a schopný vyučovat.+  Nesmí to být opilec+ ani násilník,* musí být rozumný+ a nesmí být hádavý+ a milovat peníze.+  Měl by dobře vést svou rodinu a jeho děti by měly být poslušné a dobře vychované.*+  (Pokud totiž někdo neví, jak vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží sbor?)  Neměl by to být nový učedník,+ aby nezpychl a nebyl nad ním vynesen stejný rozsudek jako nad Ďáblem.  Navíc by měl mít dobrou pověst i mimo sbor,*+ aby na sebe nepřivedl hanbu a nechytil se do Ďáblovy léčky.  Podobně by služební pomocníci měli být vážní, neměli by se přetvařovat,* pít mnoho vína a toužit po nečestném zisku+  a měli by se s čistým svědomím+ držet posvátného tajemství víry. 10  Ať jsou také nejdřív vyzkoušeni,* a pokud jsou bez obvinění,+ ať vykonávají svou službu. 11  I ženy by měly být vážné, neměly by pomlouvat+ a měly by být umírněné ve svých zvycích a věrné ve všem.+ 12  Služební pomocníci ať jsou manželé jedné manželky a dobře vedou své děti a rodinu. 13  Ti, kdo svou službu vykonávají dobře, si totiž získávají dobrou pověst a můžou bez zábran* mluvit o víře v Krista Ježíše. 14  Doufám, že k tobě brzy přijdu. Přesto ti ale o těchto věcech píšu, 15  abys v případě, že se zdržím, věděl, jak se máš chovat v Boží domácnosti,+ kterou je sbor živého Boha, sloup a opora pravdy. 16  Posvátné tajemství oddanosti Bohu je nepochybně velké: Byl* zjeven v těle,+ prohlášen za bezúhonného* v duchu,+ objevil se andělům,+ kázalo se o něm mezi národy,+ uvěřili v něj ve světě,+ byl přijat nahoru ve slávě.

Poznámky

Nebo „vynikající“.
Řec. výraz episkopos označuje toho, kdo dohlíží a chrání. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „bez výtky“.
Nebo „mít zdravou mysl, být rozvážný“.
Nebo „rváč“.
Nebo „podřízené s veškerou vážností“.
Dosl. „dobré svědectví od lidí vně“.
Nebo „klamat slovy“.
Nebo „prověřeni, jestli jsou způsobilí“.
Nebo „s volností řeči“.
Tj. Ježíš.
Nebo „spravedlivého“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.